Blog: Een klimaatbestendige stad is leefbaar en groen

Onderzoekers Barry de Vries en Judith Westerink schreven een blog over de klimaatbestendige stad. Door klimaatverandering krijgen steden vaker te maken met extreem hoge temperaturen, die tot extra hittestress en zelfs tot sterfgevallen kunnen leiden. Na een aantal hittegolven vroeg de gemeente Arnhem zich af hoe de stad ook op gebied van hitte klimaatbestendiger kon worden en wat dat voor de ruimtelijke strategie van de stad betekende.