Botulisme bij rundvee

In Nederland komen jaarlijks enkele gevallen voor van botulisme bij rundvee, bijna altijd speelt toxine type C of D een rol en in veel mindere mate toxine type B.