Circular fashion

De textielindustrie is na de olie-industrie de meest vervuilende industrie ter wereld. Binnen het programma Circular Fashion werken Wageningen University and Research, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, State of Fashion, ontwerpers en bedrijven aan de vraag: hoe maken we het modesysteem eerlijker, schoner en duurzamer?

Curator State of Fashion José Teunissen omschrijft de huidige situatie als volgt: “De modewereld staat voor een enorme uitdaging. Enerzijds ervaren ontwerpers en grote merken de moordende druk om collecties in een steeds hoger tempo op elkaar te laten volgen. Als gevolg hiervan is er minder ruimte voor reflectie, bezinning en vernieuwing en dreigt mode zichzelf uit te hollen. Daarnaast is er de voortdurende race naar nóg goedkoper produceren en nóg snellere levenscycli, met uiteindelijk desastreuze gevolgen voor mens en milieu. Globalisering, klimaatverandering en de druk op schaarse landbouwgronden en hulpstoffen maken de situatie zelfs nog urgenter.”

Binnen het programma Circular Fashion brengen we de werelden van ontwerp & wetenschap dichter bij elkaar om zo cross-overs – en daarmee innovatie – te stimuleren. Heb je interesse om bij te dragen aan deze samenwerking? Neem dan contact op met Kim Poldner of Ilse Markensteijn.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Samenwerking WUR-ArtEZ-SToF via studentprojecten in 2017-2018

In studiejaar 2017-2018 hebben we actuele vragen over Circular Fashion in verschillende vakken binnen WUR opleidingen ingepast. WUR studenten werken aan vragen als: welke nieuwe, duurzame materialen kunnen we ontwikkelen voor de textielindustrie? Wat is een ideaal, eerlijk, schoon en duurzaam modesysteem? Hoe verhoudt zich dit tot het gedrag van consumenten en nieuwe businessmodellen?

ArtEZ Centre of Expertise Future Makers, ontwerpers, programmateam State of Fashion en WUR onderzoekers begeleiden de studenten. Het resultaat van deze projecten zal te zien zijn tijdens de eerste editie van State of Fashion (juni 2018) en tijdens de viering 100 Years WUR (2018).

De samenwerking via studentprojecten is de aanzet tot een langdurige samenwerking rondom Circular Fashion. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven.

Lees meer over projecten en partners:

Voorbeelden van lopende studentprojecten

3D Geprinte kleding uit GFT afval de toekomst?

Cellulose – een stof die in veel natuurlijke vezels zit – kan gebruikt worden als grondstof voor duurzaam textiel. Vijf master studenten (van opleidingen zoals plantenbiotechnologie tot ontwikkelingsstudies) onderzochten welke afvalstromen veel cellulose opbrengen, waaronder suikerbietbladeren en -stengels en oud papier. Ze bekeken vervolgens hoe cellulose (duurzaam) verwerkt kan worden tot textiel en wat de kwaliteit van dit eindmateriaal is. Ook interviewden ze consumenten: zou jij kleding dragen van restafval? Het advies: “Neem de consument mee in het verhaal!”

Story telling Circular Fashion ACT Onderwijsloket.png

Periode: september - oktober 2017

Betrokken ontwerpers: Tjeerd Veenhoven, Lilian van Daal en Eric Klarenbeek

Textiel als Living Skin

Naast cellulose zijn ook mycelium, algen en kombucha interessante duurzame grondstoffen voor textiel en interieur ontwerp. Veertig bachelor en master studenten van verschillende opleidingen onderzoeken in het vak ‘Circular Economy: Theory anPractice’ hoe ze het Cradle to Cradle perspectie kunnen inzetten voor een transitie naar een circulair modesysteem Bovenstaande grondstoffen – en de relatie die kleding van deze materialen op persoonlijke identiteit heeft – staan centraal.

Periode: november - december 2017

Betrokken ontwerpers en ondernemers: Aniela Hoitink, Emma van der Leest en Iris Houthoff

‘Get funky: start wearing fungi’

Zou jij een jurk van schimmel of schoenen van fruitleer dragen? Hoe kan je consumenten overtuigen duurzame kleding te kopen? Bachelor studenten van de opleidingen communicatiewetenschappen en consumentenstudies ontwikkelen een gedragsveranderingscampagne waarin ze overredende technieken gebruiken om consumenten hiervan te overtuigen.

Periode: november - december 2017

Fashion made in Holland

Vier bachelor studenten ‘management studies’ schrijven hun bachelor thesis voor Fashion Made in Holland (FMIH). FMIH heeft als doel om de Nederlandse mode-industrie te laten herleven. Nederlandse ontwerpers zijn erg bekend in de wereld, alleen hebben we in de afgelopen decennia de productie van kleding uitbesteed aan andere landen. Tegenwoordig reist een gemiddeld kledingstuk 1900km voordat het in de handen van de consument terecht komt. Tegelijkertijd kunnen afgestudeerden van de modeacademie vaak geen baan vinden. FMIH wil lokale productie, werkgelegenheid en minder milieubelasting stimuleren.

Periode: november 2017 – januari 2018

Website: http://www.fashionmadeinholland.nl/

Circular Fashion in Indonesia

Een master student ‘management studies’ onderzoekt in zijn thesis de best practices voor een circulaire mode-industrie in Indonesië. De mode-industrie in Indonesië is bezig met circulariteit rondom thema’s als water, veiligheid en alternatieve biologisch afbreekbare materialen. Het Indonesische Fast Forward programma heeft als toekomstvisie om een mode-industrie te creëren waarin creativiteit, commercie en het milieu op gelijke voet met elkaar staan. Dit thesis project omvat een vergelijkende casus studie waarin de belangrijkste spelers op het gebied van circulariteit in de mode in Indonesië worden bestudeerd.

Periode: september 2017 – februari 2018

Circular fashion in The Netherlands: Discourse & practice


Een student bestudeert voor zijn thesis binnen de master ‘management studies’, door middel van etnografisch onderzoek, hoe circulariteit zich in zowel ‘practices’ als ‘discourses’ ontwikkeld binnen de Nederlandse mode-industrie. Vragen zijn: Wie zijn de belangrijke actoren en waarom? Welke verhalen vertellen zij elkaar en welke discourses worden op die wijze gecreëerd? Welke ‘best practices’ kunnen we definiëren en zijn er spanningen tussen de discourses en de practices?

Periode: november 2017 – april 2018

SOFE: Sustainable & Social Fashion Enterprise

SoFe, de Social&Sustainable Fashion Enterprise, is een Europees gesubsidieerd trainingsprogramma dat vaardigheden en een netwerk biedt aan mode-ondernemers, en waarbij positieve impact op het milieu en mensen voorop staat.

Website: http://www.sofehub.eu/Betrokken partijen

Circular Fashion is een groeiend thema binnen Wageningen University & Research. Via studentprojecten, circular fashion symposia, 100 Years WUR festiviteiten en onderzoek wordt aan deze thematiek gewerkt. Met het programma Circular Fashion willen we de wetenschappelijke kennis van WUR nog beter in gaan zetten voor eerlijke, schone en duurzame mode.

Centre of Expertise Future Makers is een samenwerking tussen ArtEZ’s Professorships Fashion en Product Design & Interior Architecture, en verschillende publieke en private partners. Future Makers heeft als doel om meer duurzame waardeketens voor producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van mode, textiel, product en interieur ontwerp.

Website: http://futuremakers.artez.nl/

State of Fashion is een platform en aanjager van de wereldwijde zoektocht naar een eerlijker, schoner en duurzamer modesysteem. State of Fashion is het nieuwe vierjaarlijkse mode-event van Arnhem (Gelderland) georganiseerd door de Stichting Sonsbeek & State of Fashion. Het is de opvolger van Arnhem Mode Biënnale, een initiatief van ArtEZ Mode en de gemeente Arnhem, dat tussen 2005 en 2013 vijf succesvolle edities kende. De eerste editie van State of Fashion opent op 1 juni 2018.

Website: www.stateoffashion.org