Studentinformatie

Collegegeldtarieven 2015-2016

In onderstaande tabel staan de verschillende collegegeldtarieven 2015-2016 voor bachelor- en masterstudenten met de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

De vermelde bedragen en voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe regelgeving en/of besluiten van het instellingsbestuur.

Type Collegegeld Tarief voor 2015/2016
Wettelijk collegegeld €1,951.-
Instellingscollegegeld 1 €1,951.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2015/2016) €14,300.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2014/2015) €14,300.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2013/2014) €14,085.-
Instellingscollegegeld 2 (start studie in 2012/2013 of eerder) € 9,900,-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2015/2016) €15,800.-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2014/2015) €15,100.-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2013/2014) €14,085.-
Instellingscollegegeld 3 (start studie in 2012/2013) €12,890.-

Welk collegegeld moet ik betalen?

De voorwaarden per collegegeldtype zoals hieronder uitgelegd, gelden als je bachelor- of masterstudent bent. Ben je schakelstudent dan gelden aangepaste voorwaarden.

Wettelijk collegegeld

Je hebt aanspraak op wettelijk collegegeld indien je voldoet aan de volgende twee voorwaarden: - de Nationaliteitsvoorwaarde én - de Diplomavoorwaarde 

In bepaalde gevallen heb je ook recht op wettelijk collegegeld als je een tweede bachelor- of tweede masteropleiding volgt. Namelijk:

-  Je voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde én je schrijft je in voor een tweede bachelor opleiding vóórdat je de graad in je eerste bachelor opleiding hebt behaald. Na het behalen van de eerste bachelorgraad mag je de tweede bachelor opleiding vervolgen tegen betaling van het wettelijk collegegeld mits de inschrijving voor die tweede opleiding onafgebroken is.

-  Je voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde én je schrijft je in voor een tweede master opleiding vóórdat je de graad in je eerste master opleiding hebt behaald. Na het behalen van de eerste mastergraad mag je de tweede master opleiding vervolgen tegen betaling van het wettelijk collegegeld mits de inschrijving voor die tweede opleiding onafgebroken is.

Voor meer informatie over aanspraak op wettelijk collegegeld: zie ook artikel 7.45a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

Instellingscollegegeld 1

Voldoe je niet aan de nationaliteitsvoorwaarde zoals hierboven genoemd maar ben je partner van een WU promovendus gedurende je WU inschrijving én voldoe je aan de diplomavoorwaarde, dan kom je in aanmerking voor instellingscollegegeld 1 gedurende de periode dat je partner aan WU is verbonden als promovendus.

Instellingscollegegeld 2

Je voldoet aan de Nationaliteitsvoorwaarde maar je voldoet niet aan de diplomavoorwaarde op het moment van eerste inschrijving aan WU. De hoogte van het instellingscollegegeld 2 hangt af van het studiejaar waarin je met je opleiding bij WU bent begonnen. Voor herinschrijvers geldt hierbij dat er sprake moet zijn van een aaneengesloten inschrijving.

Voldoe je niet aan de nationaliteitsvoorwaarde en niet aan de diplomavoorwaarde, maar ben je partner van een WU promovendus gedurende je WU inschrijving, dan kom je ook in aanmerking voor instellingscollegegeld 2.

Instellingscollegegeld 3

Je voldoet niet aan de nationaliteitsvoorwaarde en je bent ook geen partner van een WU-promovendus. De hoogte van het instellingscollegegeld 3 hangt af van het studiejaar waarin je met je opleiding bij WU bent begonnen. Voor herinschrijvers geldt hierbij dat er sprake moet zijn van een aaneengesloten inschrijving.

Ben je met je studie in 2011/2012 begonnen of eerder, zie voor de hoogte van het te betalen collegegeld de bedragen die staan vermeld op de factuur die je hebt ontvangen van het SSC. Voor vragen over de hoogte van het te betalen collegegeld kun je terecht bij het Studenten Service Centre.

Val je onder een bepaald beurzenprogramma of een speciale samenwerkingsovereenkomst tussen Wageningen University en een andere instelling, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aangepast collegegeld. Voor vragen over de hoogte van het te betalen collegegeld kun je terecht bij het Studenten Service Centre.

Inschrijving als Extraneus

Voor de inschrijving 'als extraneus' betaal je een examengeld dat gelijk is aan het collegegeld dat je zou moeten betalen bij inschrijving 'als student'.

Disclaimer

Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorwaarden en bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving of besluiten van het instellingsbestuur.