Oproep

MRI-onderzoek binnen de COVORTS-studie: onderzoek naar hersenactiviteit bij reukverlies na een Covid-19 infectie

Tijdens de COVID-19 pandemie kreeg naar schatting 2 van de 3 patiënten met een COVID-19 infectie te maken met reukverlies (geen of een minder goed reukvermogen). Bij het merendeel van de patiënten keert het reukvermogen binnen een aantal weken terug, maar er zijn ook patiënten bij wie de klachten aanhouden, of die te maken krijgen met een verstoord reukvermogen (parosmie).

Deze klachten hebben grote invloed op het dagelijks leven van patiënten, en tot nu toe is nog onvoldoende bekend over de oorzaak en verschillen tussen deze twee vormen van reukproblemen (langdurig reukverlies en parosmie). Daarom willen wij de hersenen van deze COVID-19 patiënten bekijken via functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI).

Voor deze studie zijn we opzoek naar 50 patiënten met langdurige reukproblemen (> 1 maand) na een Covid-19 besmetting.

De studie vindt plaats van augustus 2022 t/m juni 2024.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor deelname aan dit onderzoek wanneer u:

 • Tussen de 18 en 60 jaar bent;
 • De diagnose ‘Covid-19’ heeft gekregen na een positieve test;
 • Minstens 1 maand, of langer, reukverlies heeft.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

U kunt niet deelnemen aan dit onderzoek wanneer u:

 • Meer dan 2 weken voorafgaand aan uw Covid-19 infectie al reuk- en/of smaakverlies had.
 • Zwanger bent, of plannen hebt om zwanger te worden tijdens de duur van het onderzoek. Het is niet bekend welke gevolgen een MRI-scan heeft voor een ongeboren kind;
 • Claustrofobisch bent;
 • Onverwijderbaar metaal in uw lichaam heeft (bv. Een piercing, pacemaker, een kunsthartklep, metalen implantaten/prothese, e.d. (dit wordt nagegaan door middel van een vragenlijst);
 • Niet wilt dat u en uw huisarts worden geïnformeerd in het geval van onverwachte bevindingen waarvoor medische behandeling noodzakelijk kan zijn;
 • Blind bent, in verband met de taak die u uitvoert in de scanner.

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek:

 • Als u geïnteresseerd bent, wordt er aan de hand van een online vragenlijst bepaald of u voldoet aan de eisen van het onderzoek.
 • Als u aan alle eisen voldoet wordt u uitgenodigd voor een uitgebreide screening op de Wageningen Universiteit om te bepalen of u geschikt bent voor het onderzoek. Hier tekent u een toestemmingsverklaring. De screening bestaat uit een vragenlijst, een aantal reuk- en smaaktesten en een training van de MRI procedure met een ‘dummy’ MRI scanner. Dit duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.

Meedoen aan het onderzoek kan op 2 manieren:

 • Is uw Covid-19 infectie minder dan 6 maanden geleden? Dan komt u twee keer naar Ziekenhuis Gelderse Vallei voor een meting.
 • Is uw Covid-19 infectie langer dan 6 maanden geleden? Dan komt u één keer naar Ziekenhuis Gelderse Vallei voor een meting.

In Ziekenhuis Gelderse Vallei zal het volgende gebeuren:

 • Tijdens de meting worden er scans gemaakt van uw hersenen en voert u daarnaast een taak uit in de scanner. Deze taak houdt in dat u geuren toegediend krijgt via 2 buisjes in uw neus en daarover vragen moet beantwoorden terwijl u in de MRI scanner ligt. Deze meting duurt ongeveer 1 uur.
 • Indien uw Covid-19 infectie minder dan 6 maanden geleden is, dan zal er ook een tweede meeting plaatsvinden. De tweede meting duurt ongeveer 2 uur. Bij deze meting worden dezelfde stappen doorgaan als in de eerste meting, en zult u ook weer de vragenlijsten invullen en reuk- en smaaktesten uitvoeren die tijdens de screening zijn gedaan.

Wat staat er voor u tegenover?

 • Een financiële vergoeding van maximaal €25,- of €55,- (afhankelijk van het aantal bezoeken)
 • Reiskostenvergoeding
 • U levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het MRI-onderzoek binnen de ‘COVORTS’ studie en wilt u er meer over weten?

Meld u aan via onderstaande button en het onderzoeksteam neemt contact met u op.

Voor meer informatie, neem contact op met het onderzoeksteam. Of lees de brochure.