Kwaliteit van Ruimtelijke Data

Met de opkomst van Open Data en Big data komen steeds meer gegevenssets beschikbaar voor gebruikers. Hèt selectiecriterium om een dataset te gebruiken is de kwaliteit van de data. Met kwaliteit wordt hier ' Fitness for use' bedoeld, oftewel: voldoet het aan de behoefte van de gebruiker? De kwaliteit van data wordt daarom steeds belangrijke. Wageningen Environmental Research helpt om de kwaliteit te beoordelen en de juiste gegevensset voor de toepassing te kiezen.