Showcase

De big data brij ontwarren

Big data kenmerken zich doordat ze zeer gevarieerd zijn qua soort en herkomst. Bovendien zijn ze snel en in grote hoeveelheden beschikbaar. Wageningen Livestock Research draagt bij aan leveren en interpreteren van data vanuit de veehouderij.

Uitdaging om tot hulpmiddelen te komen

Het is een wetenschappelijke uitdaging om in de enorme brij van data verbanden te ontdekken. En om die data te gebruiken in de doorontwikkeling naar nuttige hulpmiddelen voor onder andere de veehouderijsector.

Kennis over de veehouderij

Om dit te verwezenlijken is domein-, reken- en computerkennis nodig. Big data is een speerpunt van Wageningen University & Research. Wageningen Livestock Research richt zich op de domeinkennis ten aanzien van de veehouderij.

Lees verder over big data: