Onderwerp scriptie

De Gezonde Wijk: van papier naar praktijk

Ben jij geïnteresseerd in een gezonde leefomgeving? Zoek jij een praktisch project
waarmee jemeteen aan de slag kan? Dan zoeken we jou!


Voor het project Wij zijn de Wijk! Burgerparticipatie en domeinoverstijgend gezondheidsbeleid voor een gezonde leefomgeving werken we samen met de
gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen aan gezonde wijken voor iedereen. We willen de volgende vraag beantwoorden: Hoe werkt gemeentelijk gezondheidsbeleid door op wijkniveau?


Wij zoeken een proactieve student die aan de slag gaat met deze opdracht. Mogelijke werkzaamheden:

  • Analyseren van het gemeentelijk gezondheidsbeleid. We hebben het beleid al
    verzameld en samengevat, de volgende stap is een verdiepende analyse.
  • Vergelijken van de gemeentelijke werkwijze op het gebied van inwonerparticipatie rondom gezondheid/welzijn
  • Interviewsmet beleids- en bestuursmedewerkers van de drie gemeenten:
    Hoe wordt beleid in praktijk gebracht? En hoe wordt dezewerkwijze ervaren?

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Marthe Derkzen
(marthe.derkzen@wur.nl) en Caro-Lynn Verbaan (caro-lynn.verbaan@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC)

Informatie

Duur: 6 maanden
Start: September
Taal: Nederlands / Engels