Drieduin-2

Provincie Noord-Holland
Ligging Schoorl
Coordinaten 105.9 / 521.7
Hoogte tov NAP 3 tot 10 m
Oppervlakte 20.2 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1987
Delen beheerd tot 1987
FGR Kustduinen
Fysiotoop droge kalkarme duinen
PNV Kraaihei-Berkenbos
Drieduin-2, restanten van de experimenten van Staring.
Drieduin-2, restanten van de experimenten van Staring.

In de periode 1863 – 1870 kreeg W.C.H. Staring van de regering de opdracht verspreid in het duin beplantingsexperimenten te doen, met als doel de duinen vast te leggen ter beveiliging van de achterliggende landbouwgebieden. Het grove-dennen/berkenbos in het noordelijke deel van Drieduin 2 is hiervan een overblijfsel.Dit noordelijk deel bestaat uit een open begroeiing van grove den, ruwe berk, zachte berk en hier en daar een zomereik. Ten zuiden van de Blijdensteinse weg is het bos vanaf 1900 aangelegd met zomereik, ruwe berk, Corsicaanse en Oostenrijkse den.

Het gebied rond Schoorl en Bergen staat bekend om zijn rijke mosflora met veel soorten die opvallend veel sporenkapsels vormen, waaronder groot gaffeltandmos. De Oostenrijkse en Corsicaanse dennenbossen zijn rijk aan Dennenorchis, een soort die voorkeur heeft voor ruwe humus.

Drieduin3.png