Duurzaamheidsambitie bepalen

Met de keuze voor duurzame ontwikkeling speelt een bedrijf onder andere in op wensen vanuit de markt, maatschappij en de keten. De lijst met duurzaamheidswensen is echter lang. Een organisatie moet dus keuzes maken welke duurzaamheidsthema’s prioriteit krijgen om slagkrachtig te kunnen zijn.

Met de werkvorm ambitie bepalen hebben de medewerkers van CONO samen met onderzoekers van Wageningen Economic Resaerch duurzaamheidsprioriteiten vastgesteld (deze werkvorm is samen ontwikkeld met R. Schepers, www.schepersadviseurs.nl).

Medewerkers en bestuurders van CONO brainstormden over de mogelijke duurzaamheidsissues die spelen bij de maatschappij, de klant, de sector, de veehouder en CONO zelf. Vervolgens moesten de men  kleur bekennen en aangeven welke issues zij de hoogste prioriteit geven en welke een tweede of geen prioriteit krijgen. Dit werd zichtbaar gemaakt door de issues in een cirkel te plaatsen (zie bovenstaande afbeelding). Een belangrijke spelregel is dat er maximaal zes issues in de binnenste cirkel mogen liggen. Juist het gesprek met elkaar over welke 6 issues het belangrijkst zijn was waardevol. Nadat er consensus was bereikt over de zes issues die de eerste prioriteit kregen reflecteren de deelnemers op welke stakeholdergroepen worden gerepresenteerd in de eerste cirkel, de tweede cirkel en daarbuiten.

Wil je zelf aan de slag met de werkvorm ambitie bepalen? Lees dan pagina 25 tot en met 27 van de brochure Verwaarden van duurzame ketens.