E-SCAPE berekent aantrekkelijkheid landschap

E-SCAPE is een tool die berekent hoe aantrekkelijk een gebied is. Met behulp van e-SCAPE kunnen inrichtingsvarianten worden beoordeeld op hun aantrekkingskracht voor bewoners.

Het inzetten van deze tool zorgt ervoor dat goed onderbouwd kan worden in hoeverre het landschap (inclusief grote wateren) aantrekkelijk is voor bewoners. Dit kan een bouwsteen zijn bij het ontwikkelen van varianten, of een criterium bij het beoordelen van verschillende varianten. Daarnaast kan e-SCAPE ook worden ingezet om inzichtelijk te maken welke bestaande elementen het landschap al aantrekkelijk maken voor bewoners, en welke elementen kunnen worden toegevoegd of vervangen om het landschap aantrekkelijker maken.

Daarmoetikzijn.nl

De basis voor e-SCAPE is de website www.daarmoetikzijn.nl. Op deze website geven bewoners aan hoe hun ideale landschap eruit ziet, en meteen ook hoe ze het landschap in hun directe woonomgeving beoordelen. 40.000 unieke bezoekers hebben inmiddels aangegeven welke waardering ze geven aan tien landschapstypen waaronder besloten agrarisch gebied, industrie, rivieren en bos. Van elke bezoeker is de postcode bekend zodat de scores gekoppeld kunnen worden aan postcodegebieden. De gegevens geven inzicht in landschapskenmerken die de omgeving aantrekkelijker maken voor bewoners en vertelt of het gebied in de buurt komt van het ideale landschap van de gemiddelde Nederlander.

Praktijk: e-SCAPE in Sint Maartenszee

Om de aantrekkelijkheid van het landschap rond Sint Maartenszee te bepalen is gebruik gemaakt van het e-SCAPE bestand van Wageningen Environmental Research. Sint Maartenszee is een kustplaats in Noord-Holland. Aan de westkant van het dorp wordt het landschap bepaald door kust en zee, aan de oostkant ligt een halfopen agrarisch gebied. Uit analyse met e-SCAPE blijkt dat het agrarische gebied geen positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van het landschap rond Sint Maartsenszee.

Met behulp van e-SCAPE is berekend welke planvarianten een positief effect hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het omzetten van het halfopen agrarische landschap naar een kleinschalig agrarisch landschap zou een licht positief effect hebben. Het grootste effect heeft de planvariant waarin het agrarische landschap wordt vervangen door natuurlijk grasland, moeras en riet. De aantrekkelijkheid voor bewoners zou daarmee met 0,19 punten toenemen op een 10-punt schaal.