Interview

Een goed doel steunen? Denk eens aan een universiteitsfonds!

Onderzoek is kostbaar en er is altijd meer te onderzoeken dan dat er geld beschikbaar is. Wist je dat ook particulieren geld kunnen geven aan de wetenschap, via het universiteitsfonds van de universiteit? Dit is vaak niet zo bekend, terwijl deze steun hard nodig is. Daarom vragen alle universiteitsfondsen in Nederland, waaronder ook het Universiteitsfonds Wageningen (UFW), in februari en maart aandacht voor onderzoek naar oplossingen op prangende vragen waar de maatschappij mee zit.

Dat onderzoekers in Wageningen University & Research (WUR) zoeken naar oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering en voedselzekerheid, is menigeen wel duidelijk. Maar dat onderzoek zeer kostbaar is, weet niet iedereen. Veel onderzoek wordt gesteund door overheidssubsidies, zoals beurzen van de NWO. Maar niet elk onderzoek komt hiervoor in aanmerking. “Er is meer te onderzoeken dan dat er geld beschikbaar is. En onderzoek naar onderwerpen die nog in de kinderschoenen staan – fundamenteel onderzoek – of onderzoek met een gedurfd karakter, voldoet meestal niet aan de eisen voor het aanvragen van reguliere subsidie,” zegt Lies Boelrijk, directeur van het Universiteitsfonds Wageningen. “Dat, terwijl het juist vaak dit soort onderzoek is, dat de potentie heeft om tot baanbrekende oplossingen te komen die onze samenleving hard nodig heeft.”

Met een klein bedrag van meerdere particulieren kan toch veel bereikt worden

Boelrijk: “Als universiteitsfonds ben je eigenlijk het goede doel van de universiteit. Donateurs die iets willen betekenen voor studenten, onderwijs of onderzoek aan WUR, schenken ons geld. We zijn een erkende ANBI, waardoor donateurs ervan verzekerd kunnen zijn dat hun geld verantwoord en volgens duidelijke regels besteed wordt.” UFW telde eind in 2021 ruim 3000 donateurs. Met hun bijdrage worden bijvoorbeeld studiebeurzen uitgegeven en activiteiten voor studenten naast het curriculum ondersteund. Een aantal particulieren en filantropische stichtingen geeft daarnaast geld voor onderzoek. Zo loopt op dit moment het onderzoek naar duurzame landbouw in Oost-Afrika, gesteund door de IKEA Foundation en kon onderzoek naar het gebruik van lupine als alternatieve eiwitbron plaatsvinden met de steun van een particulier. “Dan spreek je al snel van 50.000 tot een paar miljoen euro,” geeft Boelrijk aan. “Maar als diverse mensen tijdens een campagne, zoals deze van de universiteitsfondsen, een klein bedrag geven aan hetzelfde onderzoek, dan kan daar toch veel mee bereikt worden!”

Is er zonder biodiversiteit nog leven op aarde?

UFW vraagt in deze campagne aandacht voor het alarmerende biodiversiteitverlies met een vraag die tot nadenken aanzet: ‘Is er zonder biodiversiteit nog leven op aarde?’

Boelrijk: “Een vraag met een makkelijk antwoord: ‘nee’, want zonder diversiteit aan soorten is er geen eten of schoon water, en geen schone lucht. En we hopen dat dat leidt tot een soort besef bij het publiek. Biodiversiteit is gewoon enorm belangrijk.” Daarom roept UFW het publiek op om onderzoek naar biodiversiteitsherstel binnen WUR te steunen. Met de donaties ondersteunt UFW onderzoek naar natuurherstel in agrarische landschappen, in dit geval in Zuid-Limburg. In dit project verbinden WUR-onderzoekers David Kleijn en Philippine Vergeer agrarisch landschap met natuurreservaten door zeldzame soorten te herintroduceren op boerenland en te onderzoeken of dit leidt tot genetische uitwisseling en robuustere populaties. Daarnaast worden natuurlijke gradiënten in het landschap hersteld, van bijvoorbeeld kalkrijk naar kalkarm of vochtig naar droog en worden ontbrekende soorten teruggebracht. Door deze brede aanpak op verschillende schaalniveaus in de gradiënten ontstaat opnieuw een robuust landschap met de bijbehorende zeldzame soorten die beter bestand zullen zijn tegen extremen in klimaat.

Landschap in Zuid-Limburg waar WUR-onderzoekers David Kleijn en Philippine Vergeer agrarisch landschap beter bestand maken tegen extremen in klimaat.
Landschap in Zuid-Limburg waar WUR-onderzoekers David Kleijn en Philippine Vergeer agrarisch landschap beter bestand maken tegen extremen in klimaat.

De campagne loopt tot eind maart, maar ook daarna blijft het uiteraard mogelijk om te doneren aan onderzoek en onderwijs binnen WUR via het Universiteitsfonds Wageningen.