Impact story

Een seizoensanimatie: WUR en burgerwetenschap

Burgerwetenschap, ook wel ‘citizen science’ genoemd, is onderzoek dat geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door amateurs of niet-professionele wetenschappers. WUR onderschrijft het belang van burgerwetenschapsprojecten en werkt samen met aan de wetenschap toegewijde particulieren en verzamelt deze ‘burgergegevens’.

In 95 procent van de Nederlandse EU-rapporten over biodiversiteit worden door particulieren verzamelde gegevens gebruikt. Ze hebben dus invloed op de beleidsvorming.

GrowApp

WUR-bioloog Arnold van Vliet heeft de GrowApp voor smartphones uitgebracht. Hiermee kunnen mensen een ‘seizoensanimatie’ maken van hun eigen tuin en andere natuurlijke plekken door het hele jaar op dezelfde plek foto’s te maken. Dankzij deze gegevens kunnen wetenschappers de effecten van klimaatverandering onderzoeken, terwijl particulieren een prachtige fotoverzameling krijgen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Monitoren met thuisstations

Een andere manier waarop particulieren aan wetenschappelijke projecten meewerken, is door luchtkwaliteitsparameters te monitoren met thuisstations. Hiermee worden vervuiling of weersomstandigheden gemeten. Deze gegevens gaan vervolgens naar wetenschappelijke organisaties voor verdere analyse. Particulieren dragen, bij het verzamelen van gegevens, bij aan meer (maatschappelijke) kennis over en bewustzijn van de natuurlijke omgeving en het belang van de bescherming ervan. Bovendien kunnen op deze wijze bepaalde projecten worden uitgevoerd die anders vanwege financiële beperkingen of een gebrek aan personeel niet haalbaar zouden zijn.