Eerste opleiding natuurbehoud en natuurbeheer

Moeten studenten de mogelijkheid krijgen een vak te volgen voor de 'natuurwetenschappelijke aspecten van de natuurbescherming'? Over die vraag boog een commissie van de Landbouwhogeschool zich begin 1963. De commissie stelde dat natuurbescherming 'het bewaren van de biologische rijkdommen beoogt...ook wel het natuurkapitaal, het biologisch potentiaal dat op aarde aanwezig is'. Op 29 oktober 1963 nam de commissie het voorstel voor het starten met een vak 'natuurbehoud en natuurbeheer' aan. Dat de natuur waardevol is en bescherming geniet, is inmiddels diep geintegreerd in het DNA van WUR. Het onderzoek en onderwijs van WUR concentreert zich rond onder andere klimaatverandering en biodiversiteit.