Stage

Ervaringen en behoeften van inwoners binnen GROZzerdam Vitaal in Brainport

GGD Brabant-Zuidoost werkt samen in de regio Eindhoven aan GROZzerdam Vitaal in Brainport. Het GROZ-initiatief is gericht op een kanteling in de
zorg: van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag met Positieve Gezondheid als leidmotief. Gewerkt wordt aan een vitalere wijk met gezondere
bewoners, in co-creatie met burgers, lokale professionals, ondernemers en organisaties.

De GGD zoekt een masterstudent die ervaring wil opdoen in een gebiedsgerichte aanpak voor gezondheidsbevordering. De student kan de
volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Mee opzetten vanworkshop /training voor 3e jaars Fontysstudenten die interviews gaan uitvoeren in september 2022.
  • Mee begeleiden van studenten in het uitvoeren van de interviews.
  • Mee opstellen van de topiclijst/ vraagformulieren, instructies voorstudenten
    en toestemmingsformulieren.
  • Diepte-interviews uitvoeren, analyseren en rapporteren - eventuele andere
    werkzaamheden in overleg.

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Paula Dijkema
(P.Dijkema@GGDBZO.nl) en en Annemarie Wagemakers (annemarie.wagemakers@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC)

Informatie

Duur: 4 maanden
Start: Augustus / September
Taal: Nederlands / Engels