Erwin Winter bij RTV Drenthe: "Het is een goed jaar voor rivierprikken"

In de uitzending "Roeg!" van RTV Drenthe vertelt onderzoeker Erwin Winter, terwijl hij tot zijn middel in het water staat, over de monitoring van rivierprikken in de Drentse Aa. Met een "van Veenhapper" en een zeef waden de onderzoekers door de beek en kunnen op die manier de habitat direct koppelen aan de vindplek van de larven. "Het is dit jaar een goed jaar voor de rivierprik.", aldus Winter.

Bekijk de uitzending

Wageningen Marine Research doet in samenwerking van Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer een jaarlijkse inventarisatie naar rivierpriklarven in de Drentse Aa. Dit jaar bleek een succesvol jaar met een goede nieuwe jaarklasse.