Frank Boons: “We naderen het versnellingspunt”

De transitie naar de circulaire economie gaat vergezeld met meerdere maatschappelijke uitdagingen die allemaal met elkaar verband houden, stelt Frank Boons (University of Manchester, Maastricht University). Het vraagt volgens hem om een systembenadering waarin reflectie en actie worden gecombineerd.

Boons wijst erop dat de SDG’s die als kapstok voor de transitie dienen, geen geïsoleerde doelen zijn: “Doelen kunnen elkaar versterken of elkaar juist tegenwerken. Het is belangrijk om daar in projecten rekening mee te houden. We moeten echt rekening houden met de spanningen en onmogelijkheden die gerelateerd zijn aan de circulaire economie.” Hij merkt verder op dat er nog vooral in technologische termen over de circulaire economie wordt gesproken. “Hoe technologie zich verhoudt tot bijvoorbeeld de biosfeer, wordt nauwelijks besproken.” Hij toont een grafiek met cijfers over het materiaalgebruik in de EU, waarvan nog maar een klein deel biobased is. “Willen we dat alle materialen die we nu gebruiken in de toekomst biobased zijn, dan hebben we te maken met een enorme opgave.”

Grote revolutie

De transitie naar de circulaire economie is de volgende grote revolutie en de geschiedenis leert dat dit soort omwentelingen 50 jaar duren. Ervan uitgaande dat deze revolutie in de jaren 90 van de vorige eeuw is gestart, naderen we volgens Boons het versnellingspunt. Maar het is wel echt tijd voor actie, stelt hij. Hoe? Allereerst door actuele data te verzamelen; we kunnen nu niet aantonen of onze samenleving duurzamer is dan vijf jaar geleden. Verder door algemene doelen te vervangen door jaarlijkse verbeterdoelen. Door actief sunset management – afscheid nemen van niet-duurzame processen. En tot slot door een krachtig sociaal debat dat leidt tot de politieke wil die nu grotendeels nog ontbreekt.