Artikel

Freesia

Freesia is een koude, belichte teelt, waarbij het gewas qua kasinrichting (bodemkoeling) enigszins afwijkt. De teelttemperatuur is een gedeelte van het jaar relatief laag is: 8°C. Het energieverbruik voor warmte is 13 m3 a.e. m3/jaar. Hiervan is maar 51% nodig om de kas op temperatuur te houden, maar door goede isolatie kan dit naar schatting flink omlaag. 46% van de warmte input is nodig voor ontvochtiging van verdampte vocht uit het gewas (50%) en uit de bodem (50%) bij de lage teelttemperaturen.

In 2011 is een energiezuinige teeltconcept ontworpen met als interessante uitkomsten uit het teeltconcept het grote energiebesparingspotentieel van het afdekken of isoleren van de bodem. Een ander interessant resultaat is dat bij Freesia het overschakelen van koelmachine naar warmtepomp energetisch en economisch aantrekkelijk blijkt. Het teeltconcept kan als input dienen voor een herberekening van de benodigde capaciteit wanneer de SON-T belichting vervangen wordt door LED.

Het bijbelichten met LED is alleen onderzocht als stuurlicht met zeer lage intensiteiten in de praktijk. Deze resultaten waren positief, maar ervaringen met LED op grote schaal zijn er niet, waardoor het onderzoek ook op een grote belangstelling kan rekenen.