Artikel

Gerbera

Gerbera is een belangrijk gewas voor de Nederlandse sierteelt. Het energiegebruik bij Gerbera is de afgelopen jaren door HNT duidelijk afgenomen, maar nog steeds substantieel. Warmte is in de winter nodig gedurende de ca 12.5 uur nachtlengte die in de teelt wordt gehanteerd. Deze warmte kan overdag met hoge intensiteit belichting worden opgeslagen en in de nacht benut. In de zomer wordt bij een instraling boven de 500 W/m2 een schaduw doek gebruikt om licht stress te voorkomen.

Er zijn in de afgelopen jaren een reeks onderzoeken gedaan voor energiezuinig telen van Gerbera. De uitkomsten van deze onderzoeken laten zien dat het goed mogelijk is om energiezuinig Gerbera te telen als de luchtvochtigheid wordt beheerst en alleen op warmte vraag wordt gestookt. Gerbera kan bij relatief lage temperaturen (13-15 oC) goed blijven functioneren. De groei is dan weliswaar niet snel, maar de plant blijft vitaal en de kwaliteit van de bloemen is goed. Ook fluctuaties in lichtsom per dag, kan het gewas goed verdragen.

"All electric" telen

Een “all electric” benadering van de teelt, gecombineerd met nul-emissie (nutriënten) en geïntegreerde gewasbescherming is voor dit gewas de volgende uitdaging, omdat in een teeltruimte meerdere cultivars gelijktijdig worden geteeld, de belichting met full LED nog geen praktijk is én ziekten (meeldauw, Botrytis) en plagen (trips, mineervlieg, luis, witte vlieg en mijt) een voortdurende bedreiging vormen.