Showcase

Gezond eten en drinken in zorginstellingen voor oudere cliënten

Voor zorginstellingen is het een uitdaging om oudere cliënten gezonder en duurzamer te laten eten. Met deze doelstelling wordt, in samenspraak met de medewerkers binnen de zorginstellingen, een aantal interventies ontworpen die cliënten gezondere en meer duurzamer voedselkeuzes laten maken.

Uiteindelijk kan dit onderzoek een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en gezondheid van ouderen door dagelijks gezond en duurzaam te eten.

Doel en aanpak

In het onderzoek wordt aansluiting gezocht met de specifieke wensen en input vanuit de deelnemende instellingen van Azora. Overkoepelende uitgangspunten voor de interventies die binnen het onderzoek uitgevoerd worden zijn:

  • De gastvrijheid verder ontwikkelen met de medewerkers, met aandacht voor de beleving van de cliënten × Gezonde en duurzame voeding aanbieden aan cliënten, en de impact op de leveranciers hiervan in kaart brengen
  • Ingaan op en verbeteren van de smaakbeleving van de cliënten
  • Het verminderen van voedselverspilling.

Het onderzoek is in lijn met het kwaliteitsplan van Azora, met name een grotere focus op de thema’s voeding en duurzaamheid. Dit als onderdeel van het werken aan de belevenis van de huidige en toekomstige cliënten.

Alle betrokken partners zoeken naar optimale toepasbaarheid van het stimuleren van gezonde en duurzame voeding - zowel bij zorgpersoneel als bij cliënten.


Deze casus is onderdeel van het project 'Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca'.