Partnership

Groene Cirkels

Groene Cirkels is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de provincie Zuid-Holland, waar Wageningen University & Research onderdeel van uitmaakt. Het doel van Groene Cirkels is een regionale transitie naar duurzame kringlopen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, grondstoffen, water, energie en de groene leefomgeving.

De eerste Groene Cirkel startte in 2013 rondom de bierbrouwerij van Heineken in Zoeterwoude, waarbij Heineken een partnerschap aanging met Wageningen Environmental Research en de provincie Zuid-Holland. Hierbij sloten later Hoogheemraadschap Rijnland en Naturalis aan.  

Inmiddels is WUR ook betrokken bij twee nieuwe Groene Cirkels rondom zuivelfabriek De Graafstroom (met Deltamilk, Rabobank, waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland), en rondom aardappelverwerker Farm Frites (met HAS Den Bosch en provincie Zuid-Holland).

Contactpersonen Groene Cirkel Heineken

Contactpersonen Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling

Contactpersonen Groene Cirkel Duurzame Fritesketen

Nieuws uit de Groene Cirkels

Projecten uit de Groene Cirkels