Hoe maak je een digitaal ‘strokenteelt-bouwplan’?

Bouwplannen voor strokenteelt moeten jaarlijks digitaal worden ingediend via de ‘Mijn Percelen’-applicatie van RVO. Dit vergt stappen zowel buiten als in de RVO-applicatie. We leggen de stappen hieronder uit.

De eerste stap buiten de RVO-applicatie betreft het maken van de digitale basiskaart die de ligging van de stroken binnen uw perceel of percelen bevat. In de instructievideo Stroken definiëren met stripbuilder geven we informatie over het maken van zo’n kaart met de Stripbuilder-software van Akkerweb voor eigen gebruik en aanmelding bij RVO. Toewijzen van attributen (o.a. gewassen) aan de stroken dient als aparte stap in de ‘Mijn Percelen’ applicatie van RVO te gebeuren na uploaden van het bouwplan.

In de instructievideo gaan we er van uit dat de intekenaar nauwkeurige buitengrenzen van zijn perceel heeft. We raden aan deze van het jaar er voor vanuit ‘Mijn Percelen’ applicatie te downloaden naar uw Bedrijfsmanagementsysteem (van bijv. Dacom, AgroVision of Akkerweb). Deze kunt u dan bewerken met de Stripbuilder-software zodat de ligging van stroken duidelijk wordt, zoals uitgelegd in de video. Als u buitengrenzen van percelen wil wijzigen, of nieuwe grenzen wil maken, dan is het van belang dit te doen vanuit nauwkeurige RTK GPS-metingen en A-B lijnen die u dan zelf verzamelt. De verwachting is dat eind maart een uitbreiding gereed is waarmee A-B lijnen uit de gangbare GPS-RTK-systemen op boerenbedrijven ingelezen kunnen worden. Toets wel altijd of de buitengrenzen door de controle van de ‘Mijn Percelen’ applicatie heenkomen. Overlap tussen percelen en stroken wordt namelijk niet geaccepteerd.

De volgende stap is uploaden van de kaart (het strokenteeltbouwplan nog zonder toewijzing van gewassen) in de ‘Mijn percelen’ applicatie. Hoe dat werkt, wordt in de video GPS bestanden koppelen in Mijn percelen uitgelegd. In de ‘Mijn Percelen’ applicatie dient u dan de attributen nog toe te voegen.

De laatste stap is toewijzen van gewassen en andere attributen aan stroken binnen de ‘Mijn Percelen’ applicatie. Ook dit wordt uitgelegd in video GPS bestanden koppelen in Mijn percelen.

Om toegang te krijgen tot de Stripbuilder-applicatie, kunt u contact opnemen met thomas.been@wur.nl.

Vanuit het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) kunnen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) enige ondersteuning bieden bij het maken van strokenteelt-bouwplannen. De verwachting is dat in de loop van 2021 ook informatie beschikbaar komt over slimme gewasrotaties en -combinaties.