Interview

Humans of WUR: Joes Bos

Wie werken of studeren er eigenlijk bij Wageningen University & Research (WUR)? Je leest het in de serie Humans of WUR.

Deze keer spreken we Joes Bos, MSc Communication, Health and Life Sciences en medewerker bij Twenty-fifty.

"Als MSc-student Communication, Health and Life Sciences ben ik geïnteresseerd in duurzame innovaties. Mijn BSc Milieukunde geeft me een goede basis in technologische kennis over het milieu. Ik realiseerde me echter dat het maatschappelijke debat rond duurzaamheid minstens zo belangrijk is als technologische innovaties. Ik denk dat het cruciaal is om een open gesprek aan te gaan om nieuwe mogelijkheden te creëren en samen verder te komen."

"Mijn baan bij de organisatie twenty-fifty geeft me de kans om organisaties te inspireren om duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken. Twenty-fifty is een organisatie die jonge, gemotiveerde mensen in dienst neemt om deel te nemen aan het duurzaamheidsdebat. Zij organiseert strategiesessies voor organisaties die niet-duurzame vastgeroeste structuren willen doorbreken door nieuwe perspectieven te introduceren."

"Twenty-fifty werknemers kaarten een specifieke duurzaamheidskwestie aan in een video, die vervolgens wordt bekeken door vertegenwoordigers van een organisatie. Daarna volgt een discussie over specifieke veranderingen die de kijker in zijn of haar werkleven kan aanbrengen om de kwestie aan te pakken. Op deze manier kunnen organisaties duurzamer worden door open gesprekken met jonge twenty-fifty leden."

"In één video stelden we vragen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat toekomstige generaties van de planeet kunnen blijven genieten. Aan het eind vroegen we de kijker: wat kun jij doen om een goede voorouder te zijn?"

"Onze video is vervolgens bekeken door de gemeente Amsterdam. Tijdens de discussie kwamen we tot een paar belangrijke punten met betrekking tot duurzaamheid. Om te beginnen willen de meeste mensen een goede voorvader zijn. Het is echter moeilijk om van duurzaamheid een collectieve activiteit te maken, omdat er geen duidelijke verantwoordingsstructuur is. We realiseerden ons toen dat een collectief gevoel kan worden gecreëerd door middel van tradities."

"Een van de doelen die uit onze discussie naar voren kwam, was dan ook het opzetten van een traditie of regionale dag gericht op langetermijndenken in Amsterdam. Hopelijk zorgt dit ervoor dat toekomstige generaties nog 500 jaar kunnen genieten van de mooie stad Amsterdam."