Oproep

i-Sense Studie

Tijdens de i-sense studie kijken we naar het effect van sensorische kenmerken van voedsel op wat mensen eten. Met sensorische kenmerken bedoelen we kleur, smaak en textuur. Verder kijken we naar het mogelijke effect van kleur, smaak en textuur van voedsel op de gezondheid.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar 180 proefpersonen tussen de 18 en 65 jaar (zowel mannen als vrouwen). Het onderzoek zal eind oktober van start gaan met de eerst groep deelnemers. De totale duur van de studie zal 11 maanden zijn, waarvan u 6 maanden volgens één van de drie voorgeschreven voedingspatronen eet. Een deel van de voedingsmiddelen behorend bij het voedingspatroon krijgt u van ons thuisbezorgd.

Meedoen?

Wilt u een bijdrage leveren aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek? Dat kan! Bekijk of u past in het profiel voor deelnemers en lees vervolgens de informatiebrochure. Na aanmelding nemen wij contact met u op en wordt u uitgenodigd voor een informatiesessie bij Wageningen University & Research.

Wat staat er voor u tegenover?

 • Een standaard vergoeding van €550,-
 • Deelnemers die ook glucosemetingen hebben (3 keer, gedurende 2 weken) krijgen €700,-

Profiel deelnemers

Wij zoeken 180 gezonde mannen en vrouwen die:

 • tussen de 18 en 65 jaar zijn;
 • een BMI* tussen de 18,5 en 30 kg/m2 hebben (BMI check);
 • een stabiel gewicht hebben (niet meer dan 3kg aangekomen of afgevallen in de afgelopen 3 maanden);
 • geen diabetes en/of te hoge bloedsuikerwaardes hebben op dit moment of in het verleden hebben gehad;
 • geen last hebben van smaak-of reukstoornissen;
 • geen student of medewerker zijn van de afdeling Voeding en Gezondheid van Wageningen University;
 • niet deelnemen aan ander wetenschappelijk onderzoek.

Wat wordt er van u verwacht?

Voorafgaand aan het onderzoek woont u 1 online informatiebijeenkomst bij waar u uitleg krijgt over het onderzoek. Indien u besluit mee te doen voeren we een geschiktheidsonderzoek uit, deels online en deels op de universiteit in Wageningen (Helix-gebouw).

Bij deelname aan het onderzoek:

 • Eet u 6 maanden volgens het voorgeschreven voedingspatroon;
 • Komt u 6 keer naar de universiteit voor een testdag (8.00-13.30uur);
 • Komt u 9 keer naar de universiteit voor een gesprek met de diëtist (10 minuten per bezoek), deze gesprekken worden zoveel mogelijk gecombineerd met de testdagen.

Meer informatie leest u in de informatiebrochure:

Informatiebrochure i-Sense Studie

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname aan de i-Sense studie en wilt u er meer over weten? Lees dan de informatiebrochure voor een uitgebreide omschrijving van het onderzoek.

Heeft u vragen of wilt u uw aanmelden voor het onderzoek, neem dan contact op met het onderzoeksteam via i-sense.studie@wur.nl.