Insecten voor vrede

Op 24 augustus 2016 werd het vredesverdrag met de FARC getekend. In dat verdrag wordt prioriteit toegekend aan die regio’s die het meest hebben geleden onder het gewapende conflict; doel is het opbouwen van een stabiele en langdurige vrede via territoriale en participatieve benaderingen van ontwikkeling. Een project dat hier aan kan bijdragen is het onderzoek naar het gebruik van de zwarte soldaatvlieg als alternatief voer om kosten te verminderen en de kwaliteit te verbeteren van het leven van ex-strijders tijdens hun herintreding in de regio Icononzo-Tolima.

Integrale plattelandsontwikkeling is hierbij fundamenteel en behelst de bescherming van natuurreservaten, prikkels voor landbouwproductie en een solidaire economie, technische bijstand en de versterking van productiecapaciteit, ondersteuning bij inkomensvorming en nieuwe financiële mechanismen, ondersteuning bij de commercialisering van landbouwproducten en het bevorderen van waardeketens.

Tegelijkertijd werd beleid vastgesteld voor de reïntegratie van FARC-EP-leden. De FARC heeft aangedrongen op een collectieve reïntegratie van de achterban in de Colombiaanse samenleving, die verankerd zou moeten worden in de geografische centra waar de strijders zich verzamelden om de wapens neer te leggen, nu Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) geheten, en nieuwe plaatsen waar ex-FARC-EP-leden zich in de afgelopen jaren hebben gevestigd: Nuevas Áreas de Incorporación (NAR).

Momenteel zijn er 24 ETCR, 70 NAR en meer dan 20 kleine groepen van ex-FARC-EP-leden die kleinschalige dierlijke productiesystemen (vis, kippen en varkens) hebben, waarvan de meeste zijn gegroepeerd in een grote vereniging met de naam: ECOMÚN. Ecomún voert een grootschalig project van visteelt uit, dat wordt gesteund door de Europese Unie en dat als doel heeft een bedrijfsmodel voor visteelt in verscheidene ETCR en NAR op te richten.

Zwarte soldaatvlieg als diervoer

De nationale universiteit van Colombia (Universidad Nacional de Colombia (UNC)) heeft verschillende projecten met deze groepen uitgevoerd. Een voorbeeld is: Het gebruik van de zwarte soldaatvlieg als alternatief voer om kosten te verminderen en de kwaliteit te verbeteren van het leven van ex-strijders tijdens hun herintreding in de regio Icononzo-Tolima. Momenteel is er een kleine proefinstallatie voor productie van de zwarte soldaatvlieg in Icononzo (Tolima). Middelgrote en grootschalige insectenproductie kan leiden tot een toename in productiviteit, een verbeterd bestaan en verbeterde voeding van de ex-FARC-EP-gemeenschappen en kleinschalige landbouwers in deze regio’s.

Insecten als alternatieve grondstof om schaarste te drukken

Er is een toenemende schaarste aan hulpbronnen om de ingrediënten voor vis- en diervoeding te produceren. Daarnaast zijn de prijzen in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. De voederkosten vormen 60-70 % van de productiekosten en zijn al buitensporig. Kleinschalige landbouwers die over weinig hulpbronnen beschikken, kunnen zich geen voederkosten veroorloven. Het is belangrijk om goedkoper visvoer voor hun eigen visproductie te waarborgen en een agribedrijfsmodel te bevorderen voor de commerciële productie van op insecten gebaseerd eiwitrijk voer voor vis.

De visproductie is onderdeel van agro-ecologische systemen als bestaansmiddelenmodel. De integratie van het bestaansmiddelenmodel in de insectenproductie zal duurzaamheid, welzijn en versterkte instituten bevorderen. Het project is met name bedoeld voor ex-FARC-EP-leden, kleinschalige landbouwers met een handicap en een hoog percentage vrouwen. In totaal zullen ruim 5.000 huishoudens (15.000 mensen) profijt hebben van het project.