Inspirerende mensen @WUR: Lingtong Gai

Bij Wageningen University & Research geloven we dat een inclusieve sfeer bijdraagt aan beter onderzoek en onderwijs. Daarom streven we naar een organisatie waarin iedereen zich veilig en welkom voelt. Als iedereen zichzelf kan zijn, dan komen wetenschap en onderwijs pas echt tot bloei.

Bij WUR willen we dat ieder talent zich thuis voelt en gelijke kansen krijgt. Om dit te bereiken heeft WUR zich de laatste jaren actief ingezet voor zaken als (gender)diversiteit en inclusiviteit.

Wordt deze wens al werkelijkheid? En is er ruimte voor verbetering? Lingtong Gai, projectleider Internationalisering bij Corporate Human Resources, reageert in dit interview op stellingen en vragen over diversiteit en inclusie.

Lingtong Aula.jpg

Kun je me iets vertellen over het HR project waar je aan werkt?

Ik heb eerst aan de WUR gestudeerd (MSc) en ben hier later ook gaan werken (PhD en medewerker). Ik werk er nu tien jaar. Ik ben gepromoveerd als lid van de leerstoelgroep Bodemfysica en Landbeheer (SLM) binnen Omgevingswetenschappen en ben daar nog steeds drie dagen per week werkzaam. Voor de andere twee dagen heb ik een carrièreswitch gemaakt naar projectleider Internationalisering bij Corporate HR. Hoe dat zo gekomen is? Tijdens mijn PhD was ik betrokken bij veel internationale studentenorganisaties en aanverwante zaken, en zo heb ik veel internationale vrienden en contacten opgedaan. Zes jaar lang was ik lid van het organisatiecomité van One World Week. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in cultuurverschillen en hoe mensen met verschillende achtergronden met elkaar communiceren, wat leidde tot een nieuwe passie: bijdragen aan de internationalisering van WUR.

Wat betreft gender mist WUR diversiteit. Wat betreft etniciteit zijn we er nog lang niet

Het thema internationalisering speelt een rol op veel verschillende WUR-afdelingen, elk met hun eigen focus, zoals Corporate Strategy and Accounts (CSA) of Studentenzaken en Human Resources. Binnen HR richten we ons op onze medewerkers. We willen meer internationale talenten naar Wageningen halen, ze helpen zich in Nederland te vestigen en ervoor zorgen dat ze bij WUR blijven en opbloeien. Hier komt mijn eigen internationale achtergrond om de hoek kijken. Ik vind dat WUR het op dit gebied al goed doet, al kan het natuurlijk nog beter.

Stelling: WUR streeft ernaar een organisatie te zijn vrij van vooroordelen op basis van gender, en met gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Persoonlijk heb ik in mijn werkomgeving geen vooroordelen op grond van gender ervaren. Binnen de SLM-groep is er een goede balans tussen mannen en vrouwen, en naar mijn mening kreeg ik de ruimte en de mogelijkheden om dezelfde doelen te bereiken als de mannen. Mannen en vrouwen zijn echter niet op alle afdelingen van de WUR gelijk vertegenwoordigd.

De secretariële ondersteuning bestaat grotendeels, zo niet uitsluitend, uit vrouwen; HR-adviseurs zijn ook vaak vrouwen. Ik denk dat de sociale aspecten van dit werk een belemmering vormen voor mannen. Ik zie genoeg zorgzame mannen met een gastvrije instelling die heel geschikt zouden zijn voor de functie, maar zij zijn niet bereid te solliciteren naar een secretaris- of HR-functie. Misschien zijn ze bang voor hoe andere mensen naar hen kijken, of misschien is er een stem die hen onbewust vertelt dat het een baan voor vrouwen is. Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat we kijken naar de ervaring en kwaliteit van mensen in plaats van naar hun gender. Dat is de enige manier om ieders prestaties te maximaliseren.

Talenten uit andere werelddelen naar WUR halen zou echt bijdragen aan onze internationale ambitie

Ik vind het fijn om te zien dat er veel is veranderd in de academische wereld, vooral in de afgelopen twee tot drie jaar. We nemen veel vrouwelijke onderzoekers aan en geven ze bepaalde voordelen zoals speciale financiering en programma's om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Als we het tegenwoordig over gender hebben, richten we ons vaak op de hogere posities, maar het is slechts een kwestie van tijd totdat al deze beginnende onderzoekers de top zullen bereiken. Al met al denk ik dat WUR op de goede weg is met goede intenties en veel momentum. Het zal misschien niet binnen de komende twee jaar zijn, maar uiteindelijk zullen we er komen.

Stelling: WUR streeft ernaar een diverse organisatie te zijn, dus het maakt ons niet uit van wie je houdt, welke taal je spreekt, waar je geboren bent of wat je geloofsovertuiging is.

Wat betreft gender mist WUR diversiteit. Wat betreft etniciteit zijn we er nog lang niet. We hebben bijna geen mensen van kleur in hogere functies. Hoe hoger de functie, hoe Europeser, zo niet Nederlandser, het wordt. WUR heeft een internationale ambitie en het binnenhalen van talenten uit andere werelddelen zou daar echt aan bijdragen. Maar ik ben optimistisch. Het recruteringsteam past allerlei strategieën toe, zelfs headhunting over de hele wereld, om een aantal ‘big brains’ naar Wageningen te halen. Onze huidige internationale medewerkers dragen ook bij aan de bekendheid van WUR en proberen zo andere internationale collega’s te werven.

We worden echter wel geconfronteerd met praktische problemen wanneer we dit proberen te realiseren. Nieuwe collega’s hebben uitdagingen, zoals hun partner die een nieuwe carrière in Nederland moet beginnen, het vinden van huisvesting en de verhuizing van het hele gezin. Dit noemen we de hardware. Ze worden ook geconfronteerd met ‘zachte problemen’ zoals de taal en het werken in een andere cultuur, en hoe ze zich moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving en systemen (zoals medische zorg, belastingen en integratie). We werken hard aan het verbeteren van onze dienstverlening voor potentiële nieuwe werknemers. Onderdeel van mijn werk is om samen te werken met meer partners zoals het Expat Centre hier in Wageningen en andere organisaties in Nederland, zodat we ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren.

Lumen Lingtong.jpg

Ik ben trots op ons Dual Career Centre, dat de partners van potentiële nieuwe werknemers helpt bij het ontwikkelen of voortzetten van een carrière door hun een trainingsprogramma aan te bieden dat hen helpt de Nederlandse arbeidsmarkt te betreden. We hebben dit programma geïntroduceerd bij het Expat Centre en hopen dat de hele Food Valley-regio ervan kan profiteren. In plaats van alleen ondersteuning te bieden op individueel niveau, hebben we nu een compleet programma en een coördinatieteam voor het verhuisproces, onboarding en training.

Stelling: WUR streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn binnen WUR.

Ik kon altijd mezelf zijn; ik voel dat WUR iedereen aanmoedigt zichzelf te zijn.

Natuurlijk zijn er nog steeds conflicten en misverstanden binnen Wageningen. Inhakend op het vorige interview met prof. Ken Giller, erken ik bijvoorbeeld ook de kritiek op de Chinese gemeenschap – dat we te veel aan elkaar kleven en de culturele en zelfs wetenschappelijke sfeer kunnen beïnvloeden. Maar kritiek alleen zal de situatie niet helpen. Enerzijds moedigen wij de Chinese studenten aan om uit hun gemeenschap te treden, zich te uiten en hun cultuur te tonen. Aan de andere kant proberen we bij WUR een veilige omgeving te creëren die uitnodigt tot dialoog om wederzijds begrip te kweken. We moeten ervoor zorgen dat geen enkele gemeenschap zich een doelwit of buitengesloten voelt. Daarom is inclusieve communicatie belangrijk.

Ik heb ervaren – ook in mijn huwelijk met een Nederlandse man – dat communicatie van essentieel belang is. Iedereen heeft vanuit zijn achtergrond en omgeving een eigen opvatting over van alles; praat met elkaar en wees duidelijk om misverstanden te voorkomen.

Nederlanders staan bekend om hun directheid; denk eens na over het voordeel daarvan en probeer er gebruik van te maken. Het zal de communicatie enorm verbeteren. Sluit jezelf of anderen niet buiten door niets te zeggen en je niet uit te drukken. Mijn hoop is dat iedereen in de WUR-omgeving zich realiseert dat dialoog een krachtig en essentieel instrument is.

Stelling: WUR wil dat elk talent zich thuis voelt en gelijke loopbaankansen krijgt.

Ja, maar de realiteit is nog niet erg gunstig. Ondanks de inspanningen van WUR om voldoende gelijke carrièrekansen te bieden en internationale talenten te ondersteunen bij hun verhuisproces, onboarding en gezinssituatie, maken het nationaal beleid en de Nederlandse cao het onaantrekkelijk om naar Wageningen te komen. We kunnen bepaalde diensten niet aanbieden vanwege het beleid of economische overwegingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de partners niet ondersteunen met gratis lessen Nederlands of gratis sportrechten, en we kunnen nieuwe internationale werknemers geen huisvesting aanbieden vanwege het groeiende tekort aan huizen in Nederland. Hoewel ik vind dat WUR goed bezig is met het scheppen van gelijke kansen, speelt de bredere, sociaal-economische omgeving dus ook een rol.

Vraag: Blijf je in de HR-sector of hebt u andere plannen voor de toekomst?
Beide projecten waar ik aan werkte zijn nu afgerond. Het onderwerp internationalisering is nu geïntegreerd in Diversiteit en Inclusie. Het onderzoeksproject van SLM is ook een kortlopend project, wat betekent dat het ook een kort contract heeft. De korte duur van projecten en contracten is ook een probleem voor het aantrekken van internationale medewerkers: niemand gaat zijn hele familie verhuizen voor een korte periode van twee of drie jaar.

Communicatie is van essentieel belang; praat met elkaar en wees duidelijk

Ik denk dat ik na mijn zwangerschapsverlof zal blijven werken als onderzoeker en daarnaast mijn passie zal volgen om bij te dragen aan inclusiviteit en diversiteit. Wellicht ga ik helpen met programma’s, communicatie en bewustwording. Het is heel inspirerend om te zien dat het ontwerpen van een training voor een groep studenten of promovendi verschil kan maken, dat ze gestimuleerd kunnen worden om naar buiten te treden en om hun stem te laten horen.

Vraag: Hoe zie je WUR in de toekomst?
Ik denk dat WUR zal blijven veranderen. Natuurlijk kan het altijd beter en verandering kost tijd, maar ik zie de collectieve inspanningen van alle betrokken collega’s, zoals HR-afdelingen, het recruteringsteam, en zelfs onderzoekers van Young WUR en Young Academy, geweldige dingen doen en geweldige initiatieven ontwikkelen.

Wat ik echt hoop te zien is dat WUR haar impact op de maatschappij met betrekking tot deze aspecten vergroot. Daarom moeten we proberen een groter publiek te bereiken door uit te dragen wat we al doen en we moeten er ook trotser op zijn. Bijdragen aan de wereldwijde diversiteit en inclusie is ook een deel van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit maakt WUR aantrekkelijker voor internationaal talent en het vergroot onze wereldwijde impact.