Interesseformulier geaccrediteerde nascholing Nutrition & Cardiometabolic Diseases for Medical Professionals

De e-learning, Nutrition & Cardiometabolic Diseases for Medical Professionals behandelt basiskennis en -vaardigheden voor de arts m.b.t. de voeding van de patiënt, wat hierin de rol van de arts is en welke rol de diëtist speelt. Ook wordt ingegaan op voedingshypes en voedingsberichten uit de media. De scholing is interactief (en op eigen tempo te doorlopen). De stof wordt behandeld a.h.v. casussen die met name gericht zijn op hart- en vaatziekten en diabetes, maar is interessant voor alle specialismen. De e-learning zal ongeveer 10 uur duren. Accreditatie voor deze nascholing wordt aangevraagd bij het ABAN. Geïnteresseerden kunnen zich via onderstaand formulier aanmelden om op de hoogte gehouden te worden wanneer de e-learning beschikbaar komt.