Stage

Interprofessioneel Interview ‘Op je Plek’ project gemeente Aalten

In het ‘Op je Plek’ project in de gemeente Aalten wordt een integraal zorgpad ontwikkeld vanuit zorg, welzijn en zingeving. De doelgroep ouderen met een lage zelfredzaamheid en geen/beperkt sociaal netwerk in Aalten lijkt groot te zijn, maar is niet goed in beeld. Het Lokaal Netwerk Ouderen en Veerkracht Aalten bestaat uit 10 partners (zorg, welzijn, gemeente/wmo, zingeving) waaronder de
ouderen zelf. Het netwerk heeft een nieuwe gespreksvorm ontworpen: het interprofessioneel interview. Voor het project zoeken we een student die mee wil
werken aan het verder ontwikkelen van het interprofessioneel interviewen aan hoe
interprofessioneel leren in organisaties verankerd kan worden. Werkzaamheden worden in overleg vastgesteld, zoals bijvoorbeeld interviews.


Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ingeborg van der Oord (Ingeborg@warkhouse.nl / 06-53543462) en/of Rene Reumer (Rene@warkhouse.nl / 06-26636944) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC)

Informatie

Duur: 4 maanden
Start: September
Taal: Nederlands / Engels

Lees hier meer over het project!