Inventarisatie aantallen zwerfkatten

Er zijn veel verschillende organisaties en particulieren bezig met de problematiek van zwerfkatten. Een overzicht om hoeveel katten het gaat is er echter niet. In opdracht van Stray-AFP tracht Wageningen UR Livestock Research dit overzicht te verkrijgen. Deze enquête was hier onderdeel van en beoogde een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de aantallen zwerfkatten in de verschillende regio's in Nederland.

De enquête is inmiddels gesloten. Voor vragen of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Francesca Neijenhuis.