Expertise

Invloed van klimaatverandering op mariene ecosystemen

Klimaatverandering beïnvloedt mariene ecosystemen. Opwarming van zeewater, verzuring, een veranderend zuurstof- en zoutgehalte en een stijgende zeespiegel kunnen de leefomgeving verstoren van bijvoorbeeld vissen en schelpdieren die in zee- en kustgebieden voorkomen. Wageningen Marine Research monitort de aanwezigheid van vis- en schelpdiersoorten per levensfase in verschillende habitats, en onderzoekt wat de impact is van klimaatverandering op mariene voedselketens, kinderkamergebieden en fenologie.