Jacqueline Cramer: tien lessen over governance en circulaire economie

Welke rol speelt governance in de transitie naar de circulaire economie? Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Universiteit Utrecht en ex-minister van VROM) deed er wereldwijd onderzoek naar en schreef haar bevindingen op in haar boek 'Building a Circular Future'.

De tien lessen over governance

  1. Combineer governance van de overheid met netwerkgovernance. Omarm radicale initiatieven en zorg dat deze hun ambities kunnen realiseren.
  2. Zorg voor een intermediair die een initiatief in de gewenste richting kan sturen.
  3. De ontvankelijkheid voor netwerkgovernance hangt sterk af van de socio-culturele en politieke context.
  4. Er is geen algemeen recept voor succes.
  5. Effectieve governance van een circulaire economie hangt af van drie factoren: het leiderschap van de overheid, de betrokkenheid van actoren én ontvankelijkheid voor netwerkgovernance.
  6. Specifieke drivers, zoals marktdruk door internationale regelgeving of commitment van grote bedrijven, kunnen de governance effectiever maken.
  7. Door gebruik te maken van de sterke punten van governance, door de meest relevante actoren en drivers te mobiliseren, neemt het effect van circulaire initiatieven toe.
  8. De leiderschapssterkte van de overheid, de betrokkenheid van actoren en de ontvankelijkheid voor netwerkgovernance bepalen de route naar de circulaire economie.
  9. Regelmatig reflecteren op de voortgang houdt de focus scherp.
  10. Uitwisseling van ervaringen en samenwerking tussen landen versnelt de transitie naar de circulaire economie.