Radio & TV

Jan Dijkstra bij Nieuws en Co over koeien met minder klimaatimpact

in Nederland is het vee verantwoordelijk voor 10% van de totale broeikasgasuitstoot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de miljarden micro-organismen die in de maag van koeien leven. Bij het omzetten van voer naar nutriënten produceren zij grote hoeveelheden methaan. Universitair hoofddocent Jan Dijkstra van Wageningen University & Research onderzoekt mogelijkheden om die methaanproductie te verminderen. Bij Nieuws en Co vertelt Dijkstra over methaanremmers die toegevoegd kunnen worden aan de voeding van koeien.