Karin Troost bij Omrop Fryslân: 2017 pakt slecht uit voor kokkels in Waddenzee

In het radioprogramma No yn Fryslân vertelt Marine Research-onderzoeker Karin Troost over het afnemende aantal kokkels in de Waddenzee. In de natuurlijke cyclus van de kokkel zijn jaren met een laag bestand heel normaal en vindt eens in de 6-8 jaar een nieuwe grote aanwas plaats. Zolang die nog niet komt, zal de kokkelvisserij mogelijk beperkt worden.