Impact story

Kreeft en krab kweken in een windmolenpark

Windmolenparken en de visserijsector willen graag dezelfde ruimte op zee gebruiken, iets wat met de huidige kennis nog niet kan. De overheid zoekt naar manieren om een vorm van visserij in en rond windmolenparken mogelijk te maken, en Wageningen Marine Research draagt daaraan bij met toegepast, doelgericht onderzoek.

Combineren van visserij en windmolens

Windmolenparken in de Noordzee zijn nodig om de klimaat- en energiedoelen van het kabinet te halen. Tegelijkertijd zien vissers hun areaal door deze windmolenparken steeds verder slinken, wat leidt tot onvrede binnen de visserijgemeenschap. Om deze tegengestelde belangen dichter bij elkaar te brengen, streeft de overheid ernaar om meerdere gebruiksfuncties binnen windparken te combineren. Visserij en aquacultuur worden daarbij steeds vaker genoemd.

De wetenschappelijk onderbouwde resultaten van dit pilotproject bieden perspectieven voor medegebruik van windmolenparken in Nederland en de rest van de wereld.
Marcel Rozemeijer, onderzoeker bij Wageningen Marine Research

Testcasus met kreeft en Noordzeekrab

Het consortium 'Win-Wind' houdt zich bezig met precies deze vraagstukken. Om de mogelijkheden voor medegebruik van windparken te onderzoeken, startte Win-Wind een onderzoeks- en testcasus met kreef- en Noordzeekrabvisserij in de Noordzee. Wageningen Marine Research en Wageningen Economic Research maken deel van uit van dit consortium en ondersteunen dit demonstratieproject vanuit hun eigen expertises. Het gaat dan onder andere om onderzoek naar de ecologische aspecten van vissen op kreeften en krabben, de marktkansen voor dit soort voedselproducten, en het verminderen van operationele risico’s bij visserij in een windpark.   

Wereldwijd voorbeeld

Zo draagt het onderzoek bij aan het realiseren van commerciële, duurzame voedselproductie binnen windmolenparken. Bovendien bieden de wetenschappelijk onderbouwde resultaten van dit pilotproject perspectieven voor medegebruik van windmolenparken in Nederland en de rest van de wereld, nu dit soort vraagstukken steeds vaker zullen spelen.

Meer informatie

Het consortium Win-Wind bestaat uit Wageningen Marine Research en Wageningen Economic Research, en een visserijcluster van Cramer Noordwijk BV, Noordzee Charters en Rederij W. van der Zwan & Zn. BV.

Dit project Win-Wind is mede mogelijk gemaakt door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee.

Het eerdere onderzoek naar kreeften- en Noordzeekrabbenvisserij werd mede mogelijk gemaakt door investeringen van het Europese Visserij Fonds en het Ministerie van Economische Zaken.