Impact story

Kwelderontwikkeling haven Delfzijl

Gemeente Delfzijl heeft te maken met kustveiligheid en de slechte ecologische staat van de Eems-Dollard. Zij gaf het kennisconsortium EcoShape de opdracht voor een ‘Building with Nature’-ontwerp voor het kustgebied, met daarin een strand, een voor de bewoners toegankelijk kwelderpark en een pionier-kwelderlandschap.

De beleefbaarheid van de kust verbetert en tegelijk wordt een natuurgebied gecreëerd dat bijdraagt aan de waterkwaliteit, ecologie en kustveiligheid. Aan dit plan Marconi Buitendijks werken namens het EcoShape-consortium Royal Haskoning DHV, Arcadis, Deltares en Wageningen Marine Research mee.

Het kwelderlandschap is aangewezen als een proeftuin. Het doel is te onderzoeken wat de beste manier is kwelders te bouwen. In proefvelden wordt geëxperimenteerd met verschillende mengverhoudingen zand/slib en het inzaaien van zeekraalzaad om kweldergroei te stimuleren.

De proef in Delfzijl om met natuurlijke en gebiedseigen materialen kwelders te ontwikkelen levert waardevolle kennis en ervaring op. De kennis die de onderzoekers voortbrengen over hoe kwelders vanuit lastige omstandigheden aan te leggen, is toepasbaar op andere haven- en deltagebieden in binnen- en buitenland.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees ook: