Faciliteit

Laboratorium voor Aquatische Ecologie

In het laboratorium voor aquatische ecologie staan stoffen en organismen centraal: hoe functioneren zij, wat is het effect van stoffen op organismen en hoe gedragen zij zich in interactie met hun omgeving? Grote thema’s zijn onder meer microverontreinigingen, effecten van opwarming, ongewervelde dieren, nutriënten, blauwalgen, mariene plastics en nanomaterialen.