Landbouwuniversiteit en DLO-instituten gaan samen en worden Wageningen University & Research

Op 1 september 1997 gaf de minister van LNV het startsein voor het samengaan van de Landbouwuniversiteit met de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Het kabinet maakte zijn steun bekend voor de vorming van een 'krachtig Kenniscentrum Wageningen van internationale allure, waarvan het hart wordt gevormd door de Landbouwuniversiteit, de extern te verzelfstandigen Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en delen van het praktijkonderzoek.' Een jaar later is de operationele fusie een feit en de Landbouwuniversiteit heet vanaf dat moment Wageningen Universiteit. In 2016 kregen Wageningen University en onderzoeksinstituten een enkele merknaam: Wageningen University & Research.