Lesbrief voor thuis: Duurzame keuzes

In deze lesbrief komen de Cialdini zes gedragsprincipes aan bod op basis waarvan wij keuzes maken en ons gedragen. We zijn gewend om veel keuzes onbewust te maken. We letten dan bijvoorbeeld op de prijs, of iets er goed uit ziet, of een product schaars is en of anderen ons het product aanprijzen.

Opdracht

Als we meer kennis hebben van ons eigen gedrag kunnen we deze onbewuste keuzes leren doorzien. In de lesbrief staan verschillende opdrachten waarin je na gaat welke gedragsprincipes van invloed zijn op jouw aankopen. Tot slot beschrijf je je bevindingen in een kort verslag.

Download het lesmateriaal hier