Radio & TV

Mardik Leopold bij Vroege Vogels op Texel: Grote sterns op langste vogelboulevard

Sinds enkele jaren wordt op Texel gewerkt aan een lange lint van vogelreservaatjes. Er worden binnendijkse schelpenstrandjes gemaakt, die wadvogels kunnen gebruiken om te broeden en te rusten. Vooral de reservaten Utopia en Wagejot zijn een enorm succes. Het wemelt er van de broeders als grote sterns en kokmeeuwen. De reservaten vormen tezamen de langste vogelboulevard van Europa.