Meer over Biointeracties & Plantgezondheid

'Gezonde planten voor gezond en voldoende voedssel in de wereld'. Dat is onze drijfveer bij het onderzoek dat we doen. Daarvoor bestuderen we zowel schadelijke als nuttige insecten, virussen, bacteriën en schimmels en we analyseren wat hun effect is op planten. Zowel in positieve (biological control) als negatieve zin (schade aan planten). De twee hoofdthema’s in ons onderzoek zijn voedselzekerheid en voedselveiligheid.

Voedselzekerheid

Wij ontwikkelen, produceren en implementeren diagnostiektoetsen en -producten voor het aantonen, monitoren en voorkómen van plantenziekten. Onze toetsen en producten worden gebruikt door veredelingsbedrijven, keuringsdiensten en -labs en bedrijven in de agro-chemiesector.

Wij ontwikkelen monitoringsinstrumenten en modellen voor beslissingsondersteunende systemen, gereedschappen als biological control voor geïntegreerde gewasbescherming (IPM: integrated pest management) en werken aan plant- en bodemweerbaarheid voor minder milieubelasting. We werken voor nationale en internationale (inclusief Europese) overheden, keuringsdiensten en -laboratoria en telers- en handelsorganisaties.

In ons bijenonderzoek, uitgevoerd door de Bijen@wur-groep, onderzoeken we vooral welke factoren van belang zijn voor de gezondheid van bijen. De resultaten van ons onderzoek worden gebruikt door zowel imkers als het Ministerie van Economische Zaken en de agro-chemiesector.

Voedselveiligheid

In ons voedselveiligheid en fytosanitaire onderzoek werken we met onze diagnostische toetsen en aan het voorkómen van besmetting met quarantaine of humaan pathogenen en mycotoxinen. We dragen bij aan risicobeheersing en een verantwoord management van de hele voedselketen. De resultaten van ons onderzoek op gebied van voedselveiligheid worden gebruikt door overheidsinstanties (nationaal, internationaal/Europees), keuringdiensten en –laboratoria en telers- en handelsorganisaties.