Meer over weerbare teeltsystemen en biologische bestrijding

Is het mogelijk gewassen te telen zonder in te grijpen van buitenaf? Nee, dat zal niet lukken. Maar het is wel mogelijk een teeltsysteem zo in te richten dat het grotendeels zelf in staat is ziekten en plagen te onderdrukken? Het gaat hierbij om weerbare teeltsystemen, waar een grote rol is weggelegd voor de natuurlijke vijanden van ziekten en plagen. Inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen is dan niet of nauwelijks meer nodig.

In weerbare teeltsystemen zijn nuttige micro- en macro-organismen al vanaf het begin van de teelt aanwezig. Deze organismen kunnen daardoor hun werk doen zodra een plaag of ziekte uitbreekt. Dreigt er toch schade te ontstaan aan het gewas, dan zijn er specifieke biologische gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar, die de teler inzet.

Zo’n uitgekiende teeltomgeving is alleen te ontwerpen als er diepgaand begrip is van alle facetten van het systeem: van de ziekten en plagen zelf, van hun natuurlijke vijanden en van de reactie van de planten op deze organismen. Daarbij is het bovendien van belang dat er kennis is op alle niveaus binnen het systeem. Zo moet duidelijk zijn hoe de organismen op elkaar reageren, hoe ze functioneren, maar ook hoe ze genetisch in elkaar zitten.

Dit hele gebied is het onderzoeksveld van Wageningen University & Research. De onderzoekers richten zich in hun onderzoek op alle organismen in het systeem, van micro-organismen zoals schimmels en bacteriën, tot macro-organismen zoals roofmijten en sluipwespen.