Monitor wintersterfte honingbijen

Verschillende factoren zoals ziekten en voedingstoestand, spelen een rol bij de wintersterfte. Door de wintersterfte jaarlijks te monitoren, kan een inschatting gemaakt worden van de gezondheidstoestand van de populatie gehouden bijenvolken en hoe dit verandert in de loop van de tijd.

De monitor wintersterfte honingbijen 2020-2021 is een samenwerking van Wageningen University & Research, Honeybee valley van de universiteit Gent en COLOSS en wordt gehouden onder bijenhouders aangesloten bij de Nederlandse bijenhoudersvereniging (NBV), Imkers Nederland en de BD-imkers. Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het EU honingprogramma (BO-43-011.03-002).

Internationaal onderzoek

De resultaten van de COLOSS-enquête worden in internationaal verband geanalyseerd en vergeleken met de resultaten uit andere landen. In totaal doen zo’n 35 landen mee aan de COLOSS-enquête.

Publicaties:

Wetenschappelijke publicaties:

Resultaten eerdere jaren: