Monitoring & analyse

Wageningen Food & Biobased Research helpt bedrijven de omvang en het type reststromen in kaart te brengen. Preventie heeft de eerste prioriteit. We maken inzichtelijk welke producten - voedingsmiddelen, veevoeder, chemicaliën en/of materialen - bedrijven van niet te vermijden reststromen kunnen maken, welke technologieën hiervoor ingezet kunnen worden en hoeveel financiële en milieuwinst ermee te behalen is.