Stage

Naleven van zorgprogramma's door Astma en COPD patienten

Eerstelijns Centrum Tiel (ETC) is een gezondheidscentrum en multidisciplinaire
zorggroep van eerste- en tweedelijns zorgaanbieders voor mensen met een chronische aandoening. ETC heeft gesignaleerd dat binnen de zorgprogramma’s astma en COPD patiënten minder trouw naar afspraken komen, dan in andere
zorgprogramma’s.

ECT zoekt daarom voor de periode van vier maanden een student die zich in de onderzoeksperiode wil richten op de vraag: hoe kan ECT de compliance van patiënten binnen de zorgprogramma’s astma en COPD verbeteren? Het gaat om zowel een literatuuronderzoek naar reeds bekende factoren waardoor patiënten wel of juist niet deelnemen aan zorg(programma’s), evenals kwalitatieve interviews met patiënten, die wel en niet deelnemen aan de
ketenzorgprogramma’s. Hierbij kan zowel naar de inhoud, als de logistiek en manier van oproepen gekeken worden. Het onderzoek moet leiden tot een menukaart met concrete aanbevelingen voor het ECT om de deelname aan de ketenzorgprogramma’s te verhogen.


Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem dan contact op met Tim van Tuil (t.vantuil@ecttiel.nl, 0344-640956) en Lenneke Vaandrager
(lenneke.vaandrager@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Informatie

Duur: 4 maanden
Start: In overleg
Taal: Nederlands / Engels