Onderzoek kruiden en diergezondheid

Op deze webpagina treft u de onderzoeksresultaten aan van een project over het gebruik van kruidenpreparaten voor de biologische veehouderij.

Fyto-V

Het betreft het project Fyto-V. Het doel van het project was om werkzame kruidenpreparaten (fytotherapeutica) voor de biologische sector beschikbaar te krijgen. Daarnaast bestaat ook in de reguliere veehouderij belangstelling voor dergelijke producten om een vermindering van antibioticagebruik mogelijk te maken.

Het eindresultaat is een dik rapport dat hieronder in delen is geknipt.

Deel 1: Fyto-V hoofdrapport (samenvatting van het project)
Deel 2: Veelbelovende preparaten: stand van zaken
Deel 3: Toetsing geselecteerde preparaten
Deel 4: Kruidenpreparaten getest bij biologische varkens, legkippen en melkvee
Deel 5: Wettelijke regelingen
Deel 6: Onderwijsmodule HAS
Deel 7: Stagerapportage symposium Fyto-V
Deel 8: Symposium: Fyto, diergezondheid van de toekomst
Deel 9: Communicatie, persberichten en interviews en artikelen
Deel 10: website

U kunt ook de complete Inhoudsopgave van het Fyto-V rapport downloaden.