Onderzoek plastic in stormvogels in TV-jeugdprogramma's

De Nederlandse televisie besteedde begin april in diverse jeugdprogramma’s veel aandacht aan de problemen rond plastic zwerfvuil. Ontzettend belangrijk, want zonder de jeugd kunnen we de toekomst niet veranderen. Het IMARES stormvogel onderzoek kwam hierbij twee maal kort aan de orde:

Het Klokhuis

De derde aflevering van de plastic serie van jeugdprogramma ‘Het Klokhuis’ (op 2 april) ging over ‘Plastic en Dieren’.

Na 13:15 minuten zit een kort fragment over het vogelonderzoek op IMARES.

Z@pp Your Planet

In de Zapp Your Planet uitzending van 5 april 2014 werd uitleg gegeven over vogelproblematiek aan de hand van de IMARES stormvogel tentoonstellingskast. Deze ‘reizende tentoonstelling’  is zo’n 10 jaar terug in het kader van het Europese ‘Save the North Sea’ project gemaakt door  Poul-Lindhard Hansen van het Natuurhistorisch museum in Skagen Denemarken, en doet nog altijd prima dienst!

Na 12:20 minuten komt het onderzoek aan stormvogels aan de orde.