Artikel

‘Onderzoeks- en levenservaring dankzij Wetenschapswinkel’

Bij het zoeken naar een afstudeeronderwerp, kwam Marlijn Wagenaar SailWise tegen in de Wetenschapswinkel. Ze onderzocht voor deze organisatie de meerwaarde van de uitdagende watersportactiviteiten voor mensen met een beperking. ‘Het heeft me mijn master degree opgeleverd en een wetenschappelijk artikel. En eigenlijk veel meer.’

Na haar bachelor sociologie aan de Radboud Universiteit vervolgde Marlijn Wagenaar haar master Health and Society aan Wageningen University. Hier kwam ze al vrij snel in aanraking met de Wetenschapswinkel. Als onderdeel van een vak onderzocht ze welke toegevoegde waarde de vrijwilligers zagen in de activiteiten van Stichting SailWise.

Tijdens haar zoektocht naar een goed en interessant onderwerp voor haar scriptie kwam Wagenaar deze organisatie weer tegen. ‘SailWise was onder meer geïnteresseerd in hoe revalidanten de toegevoegde waarde ervaren. Voor mijn afstuderen heb ik dit onderzocht bij mensen met een vorm van dwarslaesie, die een watersportweekend meemaakte. Mijn opdracht was via interviews en de theorie van de salutogenese de meerwaarde te identificeren. SailWise weet gevoelsmatig wel dat hun activiteiten veel goeds brengen, maar wat de impact ervan precies is, dat konden ze niet definiëren of hard maken. En laat dát nu juist steeds belangrijker worden! Hoe beter je kunt aantonen wat de impact van jouw activiteiten zijn, hoe groter de kans is dat fondsen en subsidieverstrekkers een bijdrage geven.’

Hulpbronnen om gezond te blijven

Wagenaar ging twee weekenden mee, als deelnemer. Daar merkte ze dat de aanvankelijke angst op vrijdag om de veilige rolstoel te verlaten, op zaterdag al omsloeg in nieuwsgierigheid en op zondag zaten veel deelnemers in vertrouwen en met plezier op het water. Na deze weekenden, toen de deelnemers hun gewone leven weer hadden opgepakt, interviewde Wagenaar deelnemers, medewerkers van de revalidatiecentra en personen uit het sociale netwerk van de deelnemers.

Ze ging op zoek naar de oorsprong van gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven én vooral naar hulpbronnen – zoals het watersportweekend - die dit bevorderen. Wagenaar: ‘Die hulpbronnen, dat kunnen heel praktische vaardigheden zijn, zoals ‘Hoe maak je vanuit de rolstoel de transfer naar de boot?’ Maar het kan ook kennis zijn, bijvoorbeeld dat je beseft dat watersport revalidanten waardevolle ervaringen biedt en de ‘hulpbronnen’ om gezond te blijven vergroot.’ Haar conclusie – heel kort samengevat! – is dat een SailWise-weekend de kloof tussen revalidatie en het dagelijks leven kleiner maakt.

SailWise kon de impact van de activiteiten niet precies definiëren. En laat dát nu juist steeds belangrijker worden!
Marleen Wagenaar

Van scriptie naar publicatie

Naast deze conclusie weet SailWise dankzij Wagenaars deelonderzoek en het totale onderzoek van de Wetenschapswinkel de impact van een weekend en de andere watersportactiviteiten te benoemen en te onderbouwen. En dat helpt bij het zoeken naar financiële hulpbronnen. ‘Dat heb ik zelf gezien en meegemaakt. Ik ben een jaar verbonden geweest als onderzoeker aan de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Daar zag ik hoe de aanvragen werden beoordeeld én gehonoreerd.’

Wagenaars onderzoek leverde niet alleen SailWise iets op. Ook haarzelf bracht het veel. Zo heeft ze haar onderzoek bewerkt tot een wetenschappelijke publicatie. ‘Zo leerde ik hoe ik tot de kern, tot de hoofdzaak, moet komen. Ik moest mijn 20.000 scriptiewoorden terugbrengen naar ‘slechts’ 7.000 woorden. Ik leerde de feedback van de editors opvangen en verwerken. En ik heb nu een wetenschappelijk artikel op mijn naam staan (Engelstalig hoofdstuk in Tourism, Health and Wellbeing in Protected Areas, red.).’

Onderzoeks- én levenservaring

Overigens vindt Wagenaar de onderzoekservaring die ze dankzij de Wetenschapswinkel opdeed, misschien wel minder waardevol dan de levenservaring. ‘Ik was verbaasd dat iets simpels als een weekend zoveel impact kan hebben op mensen met een beperking. Maar ook op hun begeleiders en huisgenoten. Ik vond het heel bijzonder om mee te maken dat mensen hun persoonlijke verhalen met me willen delen. Dat heeft me een stuk milder gemaakt; ik ben nu minder oordelend. Het onderzoek heeft er ook voor gezorgd dat ik me beter kan verplaatsen in anderen. Ook dat ik onder meer wil bijdragen aan het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Als onderzoeker, projectmedewerker of adviseur.’