Open teelten

De business unit Open teelten van Wageningen University & Research levert een bijdrage aan de innovatie- en kennisontwikkeling in de sectoren akkerbouw, groene ruimte, vollegrondsgroente, bomen en fruitteelt, zowel nationaal als internationaal. In opdracht van private sector en overheden werken wij aan toepasbare innovaties waarbij onze onafhankelijke positie en een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze voorop staan.

Wij hebben over een lange periode veel ervaring opgedaan met het verzamelen van data en het ontwikkelen van kennis om tot een duurzame en economisch rendabele teelt en bedrijfsvoering te komen. Om met een vitaal, productief gewas op duurzame wijze kwalitatief en gezond voedsel te produceren zijn bodemgezondheid, nutriënten en goede gewasgezondheid voorwaarde, hierover is veel kennis beschikbaar en zijn passende faciliteiten voorhanden. Daarnaast werken we aan gewasinnovaties, cultuur- en gebruikswaardeonderzoek en voeren we deugdelijkheidsonderzoek aan gewasbeschermingsmiddelen uit.

ACRRES

Bij de business unit Open teelten is veel kennis en ervaring met projecten waarbij groepsprocessen en conceptuele aanpak een grote rol spelen. In samenwerking met sector en bedrijven voeren wij ook co-innovatieprojecten uit. Deze brede kennis wordt bijvoorbeeld ingezet in onze stadslandbouwprojecten. ACRRES, het landelijke praktijkcentrum voor duurzame energie en groene grondstoffen, is een mooi voorbeeld hoe wij in samenwerking met verschillende partners experimenteren, testen, demonstreren en laten leren. Wij beschikken over proeffaciliteiten die toegerust zijn om nauwkeurig en efficiënt proeven en demo’s uit te voeren, zowel in het veld als onder geconditioneerde omstandigheden. Op onze proef- en demonstratiebedrijven doen wij onderzoek én zijn wij agrarisch ondernemer. Deze kennis nemen wij vanzelfsprekend mee in de uitvoering van onze projecten.