Pluimvee

Wageningen University & Research onderzoekt onderwerpen in de pluimveehouderij die vragen om een brede multidisciplinaire aanpak. Zoals antibioticaresistentie, het ontstaan van voetzoollaesies, het effect van het broedproces op kuikenkwaliteit en het immuunsysteem van kippen en vleeskuikens.

Bekijk hieronder onze faciliteiten voor onderzoek naar kippen, kuikens en kalkoenen en neem contact op met onze experts als u meer wilt weten. Onderaan de pagina vindt u onze producten, het laatst nieuws en uitgelicht onderzoek.

Onze onderzoeksfaciliteiten

Vleeskuikens

Vleeskuiken onderzoeksfaciliteiten

Wij hebben verschillende mogelijkheden voor onderzoek naar vleeskuikens. Zowel kleinschalig onderzoek als onderzoek op semi-praktijkschaal is mogelijk.

Lees verder

Kleinschalige studies

Onze onderzoeksfaciliteiten voor kleinschalig onderzoek zijn te verdelen in 240 hokken met 10 kuikens, of 120 hokken met 20 kuikens. Deze hokken zijn met name geschikt voor studies naar prestaties en studies over het testen of registreren van voeder additieven.

Grootschalige studies

Wageningen kan ook grootschalige studies met vleeskuikens uitvoeren. Voor dergelijk onderzoek werkt Wageningen samen met (inter)nationale partners. Grootschalige studies zijn mogelijk voor onderzoek onder praktijkomstandigheden naar bijvoorbeeld voederadditieven, voersamenstelling, voedingsstrategieën en watervoorziening.

Verteringsonderzoek of vergelijkend onderzoek
Naast deze prestatiestudies beschikt Wageningen University & Research over faciliteiten voor verteringsonderzoek of vergelijkend onderzoek. Daarbij worden standaard de volgende gegevens verzameld: groei, voeropname, sterfte en voederconversie. Afhankelijk van het onderzoek is het verder mogelijk om gegevens te verzamelen over: verteerbaarheid van voer, slachtgewicht, strooiselkwaliteit, lichamelijke afwijkingen (bijv. voetzoolproblemen en borstirritaties) en bloed/weefselmonsters.

In onderstaand document vindt u meer informatie:

Vleeskuikenouderdieren

Vleeskuiken onderzoeksfaciliteiten

Wageningen University & Research beschikt over een onderzoeksfaciliteit voor vleeskuikenouderdieren.

Lees verder

Bij onderzoeksfaciliteit Carus kunnen onderzoeken met vleeskuikenouderdieren uitgevoerd worden in leeftijden tussen 0 en 60 weken en met groepsgrootten van 5 tot 80 dieren.

Soort onderzoek
De flexibele hokindeling is geschikt voor voedingsexperimenten, gedragsonderzoek, diverse managementfactoren (bijv. licht en temperatuur) etc. Per hok worden gegevens verzameld over legpercentage, eigewicht, sterfte en voeropname.

Gegevensverzameling
Daarnaast kunnen gegevens verzameld worden over vruchtbaarheid, uitkomstpercentage en embryonale sterfte. Aanvullende gegevensverzameling is mogelijk voor een groot aantal andere aspecten zoals gedrag, bloedmonsters, lichaamssamenstelling, veerbedekking e.d.

In onderstaand document vindt u meer informatie:

Leghennen

Onderzoeksfaciliteit leghennen

Met Carus beschikt Wageningen University & Research over een onderzoeksfaciliteit voor leghennen. Van 0 tot 100 weken en met groepsgrootten van 5 tot 300 dieren.

Lees verder

Bij onderzoeksfaciliteit Carus kunnen onderzoeken uitgevoerd worden in leeftijden tussen 0 en 100 weken en met groepsgrootten van 5 tot 300 dieren.

Soort onderzoek
De flexibele hokindeling is geschikt voor voedingsexperimenten, gedragsonderzoek, diverse managementfactoren (bijv. licht en temperatuur) etc.

Gegevensverzameling
Per hok worden gegevens verzameld over legpercentage, eigewicht, sterfte en voeropname. Daarnaast kunnen gegevens verzameld worden over vruchtbaarheid, uitkomstpercentage en embryonale sterfte.

Andere aspecten waar we onderzoek naar doen
Aanvullende gegevensverzameling is mogelijk voor een groot aantal andere aspecten zoals gedrag, bloedmonsters, lichaamssamenstelling, veerbedekking, darminhoud en mestsamenstelling.

In onderstaand document vindt u meer informatie:

Kalkoenen

Kalkoenen onderzoeksfaciliteiten

Wageningen University & Research heeft verschillende mogelijkheden voor onderzoek naar kalkoenen.

Lees verder

Bij onderzoeksfaciliteit Carus kunnen onderzoeken met kalkoenen uitgevoerd worden in leeftijden tussen 0 en 21 weken en met groepsgrootten van 5 tot 40 dieren.

De faciliteit bestaat uit scharrelhokken met of zonder roostervloer voor mestverzameling.

Gegevens over voeropname, gewichtstoename, voederconversie en sterfte worden per hok en per voerfase verzameld.

Daarnaast is het mogelijk om gegevens te verzamelen over strooiselkwaliteit, voetzoolproblemen, bot- en karkaskwaliteit en darmgezondheid. Daarbij kunnen ook bloed- en weefselmonsters verzameld worden.

In onderstaand document vindt u meer informatie: