Impact story

Praktische toolbox versterkt IFAD’s partnerships

Samenwerking met overheden, bedrijven, stichtingen en boerenorganisaties staat centraal in het werk van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD). Samen met deskundigen van Wageningen University & Research heeft IFAD een partnertoolkit ontwikkeld, die praktische tools biedt om partnerschappen te verdiepen en te versterken. Een belangrijk middel nu IFAD's financiële ruimte om partnerschappen te ondersteunen, groeit.

Het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) is de internationale financiële instelling van de VN die investeringen verstrekt aan boeren, zodat zij zelf kunnen zorgen voor meer voedselzekerheid, betere voeding voor hun gezinnen en een hoger inkomen.

'Samenwerken zit in ons DNA', zegt Willem Wefers Bettink, die al dertig jaar met IFAD samenwerkt en nu binnen IFAD een team leidt dat zich bezighoudt met partnerschappen. 'De komende drie jaar krijgt IFAD nieuwe financiële steun – een bedrag van 1,5 miljard Amerikaanse dollar, wat betekent dat IFAD in totaal USD 3,8 miljard kan verstrekken. Door partnerschappen met overheden, de particuliere sector, stichtingen en boerenorganisaties is dit bedrag verdubbeld tot 8,5 miljard', legt Wefers Bettink uit. 'Er is dus een financiële reden om partner te worden, maar onze belangrijkste reden voor samenwerking is om meer impact te hebben.'

Als voorbeeld noemt Wefers Bettink een partnerschap tussen Mars, IFAD en de Indonesische overheid, met als doel de productiviteit van kleine cacaoboeren te verhogen. Mars biedt technische ondersteuning, de overheid zorgt voor het bijeenbrengen van bereik op het platteland en IFAD zorgt voor financiering en controlecapaciteit.

Partnerschappen verdiepen

'Het bestuur van IFAD heeft de afgelopen jaren besloten te investeren in het verdiepen en verbeteren van de kwaliteit van partnerschappen', aldus Wefers Bettink. 'Een partnerschap moet meer zijn dan alleen een overeenkomst om geld te verstrekken. Als er niet optimaal wordt samengewerkt, moeten we samen met de partner naar manieren zoeken om dit te verbeteren.'

IFAD werkte jaren samen met Jim Woodhill, momenteel de drijvende kracht achter Foresight4Food. 'Jim was in het verleden adviseur van IFAD en hij kent onze organisatie heel goed. Hij stelde voor om Wageningen Centre for Development Innovation WCDI) te betrekken bij de ontwikkeling van een partnertoolkit, om ons meer praktische tools aan te reiken om onze partnerschappen te verbeteren. Dit vanwege de expertise van het centrum op het gebied van partnerschappen met meerdere stakeholders (multi stakeholder partnerships).'

Praktische tools

Herman Brouwer en Hermine ten Hove van WCDI ontwikkelden de toolkit. De tools in de toolkit zijn op maat gemaakt en aangepast aan de behoeften van IFAD, in samenwerking met IFAD-medewerkers. De toolkit bestaat uit praktische en hands-on tools en checkboxes, bijvoorbeeld voor het vinden en kiezen van toekomstige partners, hoe je onderhandelt over een partnerschapsovereenkomst of hoe je regelmatige 'gezondheidschecks' van het partnerschap uitvoert.

'WUR heeft wereldwijd en vooral in ontwikkelingslanden een zeer goede naam, vanwege haar expertise op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling', vertelt Wefers Bettink. 'Wageningen Centre for Development Innovation heeft belangrijke kennis, didactiek en methodes met betrekking tot partnerschappen opgenomen in deze toolkit.'

Evaluatie met partners

'De toolkit kan IFAD helpen om samen met partners de prioriteiten binnen partnerschappen te verbeteren', zegt Wefers Bettink, 'en meer inzicht te krijgen in de bijdrage van partnerschappen aan de resultaten en impact van IFAD. De tools creëren vaste momenten om te evalueren of het partnerschap doet wat we ervan verwachten. Bovendien biedt de toolkit manieren om samen met de partner te werken aan verbetering. Een goede partner is een kritische partner die feedback geeft over hoe we een partnerschap optimaal kunnen benutten.'

Na de lancering van de partnertoolkit organiseert IFAD een reeks interactieve evenementen met de beoogde gebruikers van de toolkit binnen de organisatie van IFAD, bijvoorbeeld IFAD's Country Directors. 'Onze mensen zijn van nature al zeer deskundig op het gebied van het opzetten en onderhouden van partnerschappen. Toch denk ik dat deze toolkit ons kan helpen de lat hoger te leggen, door ons werk beter te structureren en er beter over te rapporteren.'